Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai – ஆராதனை ஆராதனை துதி

Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai
ஆராதனை ஆராதனை துதி
ஆராதனை ஆராதனை – (2)
காலையிலும் மாலையிலும்
ஆராதனை அப்பாவுக்கே – (2)

1. தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை
துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை – (2)
வான பிதாவே உமக்கு ஆராதனை
வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை – (2) – ஆராதனை

2. ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை
ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை – (2)
மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை
மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை – (2) – ஆராதனை

Arathanai Arathanai Thuthi
Arathanai Arathanai (2)
Kalayilum Malayilum
Arathanai Appavukkae

1. Thooya Aviyae Umakku Arathanai
Thunaiyalarae Umakku Arathanai – (2)
Vana Pithavae Umakku Arathanai
Vazhikattiyae Umakku Arathanai – (2) – Arathanai

2. Jeeva Palyiae Umakku Arathanai
Jeeva Thanneerae Umakku Arathanai – (2)
Megasthanthamae Umakku Arathanai
Mesiyavae Umakku Arathanai – (2) – Arathanai

2 thoughts on “Aarathanai Aarathanai Thuthi Aarathanai – ஆராதனை ஆராதனை துதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *