Puthu Vaazhvu Thandhavare – புதுவாழ்வு தந்தவரே


Puthu Vaazhvu Thandhavare
புதுவாழ்வு தந்தவரே

துவக்கம் தந்தவரே (2)
நன்றி உமக்கு நன்றி

முழு மனதுடன் சொல்கின்றோம்

நன்றி உமக்கு நன்றி

மனநிறைவுடன் சொல்கின்றோம் (2)

பிள்ளைகளை மறவாமல்

ஆண்டு முழுவதும் போஷித்தீரே – உம் (2)

குறைவுகளை கிறிஸ்துவுக்குள்

மகிமையில் நிறைவாக்கி நடத்தினீரே – என் (2)
அதற்கு – நன்றி…

முந்தினதை யோசிக்காமல்

பூர்வமானதை சிந்திக்காமல் (2)

புதியவைகள் தோன்ற செய்தீர்

சாம்பலை சிங்காரமாக்கிவிட்டீர் (2)
அதற்கு – நன்றி…

கண்ணீருடன் விதைத்தெல்லாம்

கெம்பீரத்தோடு அறுக்கச் செய்தீர் (2)

ஏந்தி நின்ற கரங்கள் எல்லாம்

கொடுக்கும் கரங்களாய் மாற்றிவிட்டீர் (2)
அதற்கு – நன்றி…

3 thoughts on “Puthu Vaazhvu Thandhavare – புதுவாழ்வு தந்தவரே


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *