Yen Meethi Anbukurnthu

Yen Meethi Anbukurnthu
என் மீது அன்புகூர்ந்து பலியானீர் சிலுவையிலே
எனக்காய் இரத்தம் சிந்தி கழுவினீர் குற்றம் நீங்க

பிரித்தெடுத்தீர் பிறக்கும் முன்னால்
உமக்கென்று வாழ்ந்திட
ஆராதனை உமக்கே அனுதினமும் உமக்கே

வல்லமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்குத்தானே

பிதாவான என் தேவனே
தகப்பனே என் தந்தையே
மாட்சிமையும் மகத்துவமும்
உமக்குத்தானே என்றென்றைக்கும்

உம் இரத்தத்தால் பிதாவோடு
ஒப்புரவாக்கி மகிழச்செய்தீர்
கறைபடாத மகனாக நிறுத்தி தினம்
பார்க்கின்றீர்

மாம்சமான திரையை அன்று
கிழித்து வழி திறந்தீர்
மகாமகா பரிசுத்தமும் திருச்சமுகம்
நுழைய செய்தீர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.