16. வண்ண வண்ண பூக்கள் தலைகள் ஆட்டுது

16.
வண்ண வண்ண பூக்கள் தலைகள் ஆட்டுது
சின்ன சின்ன குருவிகள் பாட்டு பாடுது
கடலின் அலைகள் தாலம் போடுது
தேவன் செய்த நன்மைகளை போற்றி பாடுது
1. சின்ன தம்பி செல்ல தங்காய் நீயும் ஓடிவா
CGC-யில் நீயும் நானும் தேவனை போற்றலாம்
பட்டு பாடலாம் நடனமாடலாம்
கதைகள் கேட்டு ஒன்றாய் சேர்ந்து கொண்டாடலாம்
2. பச்சை பச்சை மரங்கள் அசைந்து ஆடுது
குண்டு குண்டு யானைகள் அசைந்து துதிக்கை ஆட்டுது
ஜிலு ஜிலென காற்று மெதுவாய் வீசுது
இவைகளை காக்கும் கடமை நம்முடையது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *