Song Tags: Easter Song Lyrics

Kristhu Nedu Lechenu – క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

Kristhu Nedu Lechenu
1. క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మర్త్య దూత సంఘమా ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
భూమి నాకసంబులో ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
బాడుమిందు చేతను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

2. మోక్షమియ్య నాథుడు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యుద్దమాడి గెల్చెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
సూర్యుడుద్బ వింపగ ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
చీకటుల్ గతించెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

3. బండ, ముద్ర, కావలి ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
అన్ని వ్యర్ద మైనవి ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
యేసు నరకంబును ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
గెల్చి ముక్తి దెచ్చెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

4. క్రీస్తు లేచినప్పుడు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
చావుముల్లు త్రుంచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
ఎల్ల వారి బ్రోచును ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
మ్రుత్యువింక గెల్వదు ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ

1. Kristu Nedu Lechenu
Marthya Doota Sanghamaa
Bhoomi Naakaashambulo
Baadu Vindu Chetanu

2. Moksha Miyaa Naadhudu
Yudda Maadi Gelchenu
Sooryu Dudbavimpaga
Jeekatul Gatinchenu

3. Banda, Mudra, Kaavali
Anni Vyardha Mainavi
Yesu Narakambunu Gelchi
Mukhti Dechenu

4. Kristu Lechinappudu
Chaavu Mullu Thrunchenu
Ellavaarin Brochunu
Mruthyu Vinka Gelvadu

5. Yesu Mruti Gelchenu
Memu Kooda Gelthumu
Yesudundu Chotaku
Memu Kooda Bothumu

6. Bhoomi Naakasambulo Yesu
Neeku Stotramu
Mruthyu Samhaarakunda
Neekenu Vijayamu

Oranna Oranna – ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు

Oranna Oranna
ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

1. చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా – పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా (2X)
అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు – ఆదరించెను ఆదుకొనును (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

2. పరమును విడచి వచ్చాడన్నా – నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా (2X)
పరిశుద్దుడు పావనుడు – ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా _ చూడన్నా (2X)

3. శిలువలో ప్రాణం పెట్టా డ న్నా – మరణం గెలిచి లేచాడన్న (2X)
మహిమ ప్రభూ మృత్యంజయుడు – క్షమియించును జయమిచ్చును (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

Oranna… Oranna
Yesuku Saati Vere Leranna… Leranna
Yese Aa Daivam Choodannaa… Choodannaa
Yese Aa Daivam Choodannaa – Oranna

1. Charithraloniki Vachchaadannaa – Vachchaadannaa
Pavithra Jeevam Thechaadannaa – Thechaadannaa (2)
Advitheeyudu Aadi Devudu
Aadarinchunu Aadukonunu (2) – Oranna

2. Paramunu Vidachi Vachchaadannaa – Vachchaadannaa
Narulalo Narudai Puttaadannaa – Puttaadannaa (2)
Parishudhdhudu Paavanudu
Preminchenu Praanamichchenu (2) – Oranna

3. Siluvalo Praanam Pettaadannaa – Pettaadannaa
Maranam Gelichi Lechaadannaa – Lechaadannaa (2)
Mahima Prabhoo Mruthyunjayudu
Kshamiyinchunu Jayamichchunu (2) – Oranna

Amarudavu Neevu Naa Yesayya – అమరుడవు నీవు నా యేసయ్య ఆదియు అంతము నీవేనయ్యా

Amarudavu Neevu Naa Yesayya
అమరుడవు నీవు నా యేసయ్యా –
ఆదియు అ౦తము నీవేనయ్యా (2)
ఆదిలోనున్న నీ వాక్యమే –
ఆదరించెను శ్రమకొలిమిలో (2)
సొమ్మసిల్లక సాగిపోదును – సీయోను మార్గములో
స్తోత్రగీతము ఆలకి౦తును – నీ దివ్య సన్నిధిలో

॥అమరుడవు నీవు॥

1. శక్తికి మి౦చిన సమరములో –
నేర్పితివి నాకు నీ చిత్తమే
శిక్షకు కావే శోధనలన్నీ –
ఉన్నత కృపతో నను ని౦పుటకే (2)
ప్రతి విజయము నీక౦కిత౦ –
నా బ్రతుకే నీ మహిమార్థ౦
లోకమంతయు దూరమైనను – నను చేరదీసెదవు
దేహమ౦తయు ధూళియైనను – జీవి౦పజేసెదవు

॥అమరుడవు నీవు॥

2. వేకువ కురిసిన చిరుజల్లులో –
నీ కృప నాలో ప్రవహించగా
పొందితినెన్నో ఉపకారములు –
నవనూతనమే ప్రతిదినము (2)
తీర్చగలనా నీ ఋణమును –
మరువగలనా నీ ప్రేమను
కన్నత౦డ్రిగ నన్ను కాచి – కన్నీరు తుడిచితివే
కమ్మనైన ప్రేమ చూపి – కనువిందు చేసితివే

॥అమరుడవు నీవు॥

3. జల్దరువృక్షమును పోలిన –
గుణశీలుడవు నీవేనయ్యా
మరణము గెలచిన పరిశుద్ధుడవు –
పునరుత్థానుడవు నీవయ్యా (2)
జయశీలుడవు నీవేనని –
ఆరాధింతును ప్రతినిత్యము
గు౦డెగుడిలో ని౦డినావు – నీకే ఆరాధన
ఆత్మదీపము వెలిగించినావు – నీకే ఆరాధన

॥అమరుడవు నీవు॥

Paranthu Kaakum Patchiyaipola – பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

Paranthu Kaakum Patchiyaipola

பறந்து காக்கும் பட்சியை போல
எங்களை காக்கும் கர்த்தாவே
பட்சிக்க எண்ணும் சத்துரு முன்னே
ஆதரவாக இருப்பவரே – 2
வாதை என்னை அணுகாமல்
கூடாரமாக இருப்பவரே – 2

யாவே (6)
யாவே ரொஃபேகா (2)

1. என் சார்பில் நீர் பலியானீர்
எந்தன் இடத்தை எடுத்து கொண்டீர் – 2
நீர் கொண்ட தழும்புகளால்
நிரந்தர சுகத்தை தந்தவரே – 2 (…யாவே)

2. உம் ஆவி என்னில் வசிப்பதினால்
மரித்தவை எல்லாம் உயிர்ப்பிக்குமே – 2
உயிர்த்தெழுந்த உம் வல்லமையால்
என்னையும் (எங்களை) உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியே – 2 (…யாவே)

3. மருத்துவரின் அறிக்கையினை
சிலுவையின் இரத்தம் மாற்றிடுமே – 2
நீடித்த நாட்களினால் (ஆயுளினால்)
எங்களை திருப்தி செய்பவரே – 2 (…யாவே)

Paranthu Kaakkum Patchiyai Pola
Engalai Kaakkum Karththaave
Patchikka Ennum Sathuru Munne
Aatharavaaga Iruppavare – 2
Vaadhai Ennai Anugaamal
Koodaaramaaga Iruppavare

Yahwey (6)
Yahwey Ropheka

1. En Saarbil Neer Baliyaaneer
Enthan Idaththai Eduththu Kondeer – 2
Neer Konda Thazhumbugalaal
Niranthara Sugaththai Thandhavare – 2 (…Yahwey)

2. Um Aavi Ennil Vasippathinaal
Mariththavai Ellam Uyirppikkume – 2
Uyirththezhuntha Um Vallamaiyaal
Ennaiyum (Engalai) Uyirppikkum Aaviye – 2 (…Yahwey)

3. Maruththuvarin Arikkaiyinai
Siluvaiyin Raththam Maattridume – 2
Neediththa Naatkalinaal (Aayulinaal)
Engalai Thirupthi Seibavare – 2 (…Yahwey)

Muzhangaal Nindru Naan – முழங்கால் நின்று நான்

Muzhangaal Nindru Naan
முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்
கைகள் உயர்த்தி நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

என்றென்றும் நீரே
சிங்காசனத்தில் வீற்றாளும் ராஜனே
என் உள்ளத்தினின்று ஆராதிக்கிறேன்

உம் காயங்களை நான் நோக்கி பார்க்கின்றேன்
உம் அன்பினை நினைத்து நான் துதிக்கின்றேன்

ராஜாதி ராஜனே உம் பாதம் பணிகின்றேன்
உன்னதத்திலும் நான் உம்மையே துதிக்கின்றேன்

கல்வாரி காட்சியை நான் நோக்கி பார்க்கின்றேன்
உம் பிரசன்னத்திலே நிறைந்து நான் துதிக்கின்றென்

Mulangaal Nindru Naan Ummai Aarathipaen
Kaikal Uyarthi Naan Ummai Aarathipaen

Ententum Neerae
Singaasanathil Veetralum Raajanae
En Ullathinintu Aaraathikiraen

Um Kaayangalai Naan Nnokki Paarkkinten
Um Anbinai Ninaiththu Naan Thuthikinten

Raajaathi Raajanae Um Paatham Pannikinten
Unnathathilum Naan Ummaiyae Thuthikinten

Kalvaari Kaatchiyai Naan Nnokki Paarkkinten
Um Pirasannathilae Nirainthu Naan Thuthikinten

Mesiya Yesu Raja – மேசியா இயேசு ராஜா அவர்

Mesiya Yesu Raja
மேசியா இயேசு ராஜா – அவர்
மீண்டும் வருகிறார் எந்தன் ஆவல் தீர்க்க
அவர் சீக்கிரம் வருகிறார்
அவர் முகமே நான் கண்டிடுவேன்
அவரோடு நானும் சென்றிடுவேன்
மகிமை மகிமை அந்த நாள் மகிமை

தேவனின் வருகையில் என் துக்கமெல்லாம்
சந்தோஷமாகவே மாறியே போகும்
தேவனுக்காய் பட்ட பாடுகளெல்லாம்
மகிமையாய் அன்று மாற்றிடுமே
இன்று காணும் பாடுகள் இனிமேல் வருகின்ற
மகிமைக்கு ஈடாய் ஆகுமோ

இயேசுவுக்காய் நான் காத்திருக்கின்றேன்
ஆயத்தமாய் எதிர் பார்த்திருக்கின்றேன்
இனியும் தாமதம் செய்யாரே
அவர் சொன்னபடியே வந்திடுவார்
அந்த நாளில் அவரை கண்டு நானும்
ஆடுவேன் பாடுவேன் துள்ளுவேன்

எனக்காகவே இரத்தம் சிந்தின கரத்தை
கண்டு ஆயிரம் முத்தங்களிடணும்
சிலுவை சுமந்து நடந்த பாதம்
விழுந்து நன்றி சொல்லிடணும்
இந்த தியாகம் செய்த அன்பு முகமே
காண ஏங்குகின்றேன்

Maesiyaa Yesu Raajaa – Avar
Meenndum Varukiraar Enthan Aaval Theerkka
Avar Seekkiram Varukiraar
Avar Mukamae Naan Kanndiduvaen
Avarodu Naanum Sentiduvaen
Makimai Makimai Antha Naal Makimai

Thaevanin Varukaiyil En Thukkamellaam
Santhoshamaakavae Maariyae Pokum
Thaevanukkaay Patta Paadukalellaam
Makimaiyaay Antu Maattidumae
Intu Kaanum Paadukal Inimael Varukinta
Makimaikku Eedaay Aakumo

Yesuvukkaay Naan Kaaththirukkinten
Aayaththamaay Ethir Paarththirukkinten
Iniyum Thaamatham Seyyaarae
Avar Sonnapatiyae Vanthiduvaar
Antha Naalil Avarai Kanndu Naanum
Aaduvaen Paaduvaen Thulluvaen

Enakkaakavae Iratham Sinthina Karathai
Kanndu Aayiram Muththangalidanum
Siluvai Sumanthu Nadantha Paatham
Vilunthu Nanti Sollidanum
Intha Thiyaakam Seitha Anbu Mukamae
Kaana Aengukinten

Uyirthezhunthar Nam Yesu – உயிர்த்தெழுந்தார் நம் இயேசு

Uyirthezhunthar Nam Yesu
உயிர்த்தெழுந்தார் நம் இயேசு
மரணத்தை ஜெயித்தெழுந்தார்
இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார்
நம்மை என்றென்றும் நடத்துவார்

அல்லேலூயா பாடுவோம்
ஆர்ப்பரித்து போற்றுவோம்
உயிரோடழுந்த இயேசுவை
நாம் என்றென்றும் ஆராதிப்போம்

Uyirthelunthaar Nam Yesu
Maranathai Jeyithelunthaar
Indrum Uyirodu Irukkiraar
Nammai Endendrum Nadathuvaar

Alleluya Paaduvom
Aarparithu Pottuvom
Uyirodaluntha Yesuvai
Naam Entendrum Aaraathipom

Yeshuva Avar Ezhundhittar – இயேஷுவா அவர் எழுந்திட்டார்

Yeshuva Avar Ezhundhittar

இயேஷுவா அவர் எழுந்திட்டார்
நமக்காகவே அவர் உயிர்த்திட்டார்

எழுந்தாரே நம் இயேசு
நமக்காக உயிர்த்தாரே-4

அறைந்தனர் அவரை சிலுவையில்
அடைத்தனர் கல்லறையினில்

ஆனாலும் மூன்றாம் நாள்
உயிர்தெழுந்தாரே
இவ்வுலகின் பாவங்கள் போக்கிடவே

நமக்காக அடிக்கப்பட்டார்
நமக்காக பலியாகினார்
நமக்காக அடிக்கப்பட்டார்
நமக்காக தன் உயிர் தந்தார்

ஆனாலும் யூதராஜ சிங்கமாய்
உயிர்தெழுந்தாரே
இவ்வுலகின் சாபங்கள் போக்கிடவே

Oh.. Oh Oh Oh Oh . Oh Oh Oh Oh
Oh Oh Oh Oh. Oh Oh Oh Oh -2

Yeshuva Avar Ezhundhittar
Namakkagave Avar Uyirthittar -2
Yezhundhare Nam Yesu
Namakkaga Uyirthare.-2

Yeshuva Avar Ezhundhittar
Namakkagave Avar Uyirthittar

Araindhanar Avarai Siluvaiyill
Adaithanar Kallaraiyinil -2
Aanalum Moondram Naal Uyirthezhundhare
Ivvuzhagin Paavangal Pokkidave.

Namakkaga Adikkappattar
Namakkaga Baliyaaginaar
Namakkaga Adikkappattar
Namakkaga Than Uyirai Thandhar

Aanalum Yudharaja
Singamai Uyirthezhundhare
Ivvuzhagin Saabangal Pokkidave

Deva Aattu Kuttiyin – தேவ ஆட்டு குட்டியின் இரத்தம் ஜெயம்

Deva Aattu Kuttiyin
தேவ ஆட்டு குட்டியின் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
பாவங்கள் போக்கினாரே இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
தேவனோடு இணைத்திட்ட இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

நீதிமானாய் மாற்றின இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
அதிகாரம் கொடுத்திட்ட இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
பரிந்து பேசும் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
பாதுகாக்கும் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்

சாபங்கள் ஒழித்திட்ட இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
செழிப்பாய் வாழ வைக்கும் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
காயப்பட்ட இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
சுகத்தை ஈந்திட்ட இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்

மரணத்தை முறியடித்த இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
பாதாளத்தை ஜெயம் கொண்ட இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
சாத்தானை சங்கரித்த இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
வெற்றி மேல் வெற்றி தரும் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்

Thaeva Aattu Kuttiyin Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Paavangal Pokkinaarae Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Uyirththeluntha Yesuvin Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Thaevanodu Innaiththitta Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam

Iratham Jeyam Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Iratham Jeyam
Yesuvin Iratham Jeyam Iratham Jeyam

Neethimaanaay Maattina Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Athikaaram Koduththitta Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Parinthu Paesum Yesuvin Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Paathukaakkum Yesuvin Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam

Saapangal Oliththitta Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Selippaay Vaala Vaikkum Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Kaayappatta Yesuvin Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Sukaththai Eenthitta Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam

Maranaththai Muriyatiththa Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Paathaalaththai Jeyam Konnda Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Saaththaanai Sangariththa Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam
Vetti Mael Vetti Tharum Iratham Jeyam
Iratham Jeyam Yesuvin Iratham Jeyam

Jaithuvitaar Maranathai – ஜெயித்து விட்டார் மரணத்தை

Jaithuvitaar Maranathai
ஜெயித்து விட்டார் மரணத்தை
விழுங்கி விட்டார் சாவினை
எழுந்து விட்டார் ஜீவனோடே
வென்று விட்டார் பாவத்தை
கொன்று விட்டார் சாபத்தை
உயிர்த்து விட்டார் என்றென்றுமே

கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம்
உயிருடன் எழுந்தவரை கொண்டாடுமே

ஒடித்து விட்டார் சாவின் கூர்
ஜெயித்து விட்டார் நரகத்தை
முடித்து விட்டார் கிரியைதனை
தந்து விட்டார் இரட்சிப்பை
சென்று விட்டார் பரலோகம்
அமர்ந்து விட்டார் தேவனோடே

ஆர்ப்பரித்து ஆடுவோம்
மகிழ்ச்சியோடே பாடுவோம்
இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறார்
எங்கும் சொல்வோம் நற்செய்தி
கொண்டு செல்வோம் சுவிசேஷம்
இயேசு நாமம் போற்றிடுவோம்

Jaithuvitaar Maranathai
Vilungi Vittar Saavinai
Elunthu Vittar Jeevanotae
Ventu Vittar Paavaththai
Kontu Vittar Saapaththai
Uyirththu Vittar Ententumae

Konndaaduvom Konndaaduvom
Uyirudan Elunthavarai Konndaadumae

Otiththu Vittar Saavin Koor
Jeyiththu Vittar Narakaththai
Mutiththu Vittar Kiriyaithanai
Thanthu Vittar Iratchippai
Sentu Vittar Paralokam
Amarnthu Vittar Thaevanotae

Aarppariththu Aaduvom
Makilchchiyotae Paaduvom
Yesu Entum Jeevikkiraar
Engum Solvom Narseythi
Konndu Selvom Suvisesham
Yesu Naamam Pottiduvom