Ennai Natathuvabar Neerae

Ennai Natathuvabar Neerae

என்னை நடத்துபவர் நீரே
தலை உயர்த்துபவர் நீரே
ஏற்ற காலத்தில் என்னை நடத்திடுவீர்

உமக்கு மறைவாக ஒன்றும் இல்லையே
ஓ… என்றும் என்றும் ஆராதிப்பேன்

சிறுமி என்று என்னைத் தள்ளி
முடியாதென்று நினைத்த வேளை
என் உள்ளத்தை நீர் கண்டீர்
யாருமில்லா நேரம் வந்து
தாயைப் போல என்னத் தேற்றி
கண்ணீரைத் துடைத்தீர்

உமக்கு மறைவாக ஒன்றும் இல்லையே
ஓ… என்றும் என்றும் ஆராதிப்பேன்
-2
புழுதியிலும் சேற்றிலும் கிடந்தேன்
உலகத்தினால் மறக்கப்பட்டேன்
என் மகளே என்றழைத்தீர்
நேசித்தோர் என்னைக் கைவிட்ட நேரம்
உம் கரத்தால் என்னை ஏந்தி
நம்பிக்கை எனக்குள் வைத்தீர்
– உமக்கு

En Uyarntha Kamalaiye – என் உயர்ந்த கன்மலையே

En Uyarntha Kamalaiye

என் உயர்ந்த கன்மலையே
என் கோட்டையும் அரணும் நீரே
என் மறைவிடமே என் உறைவிடமே
நான் நம்பும் துணையாளரே – (2)

ஆராதனை உமக்கே (4) – உயர்ந்த


1. ஞானக் கன்மலையே தாகம் தீர்ப்பவரே
கன்மலை வெடிப்பினிலே பாதுகாப்பவரே
ஜீவ தண்ணீர் எனக்குத் தந்தீர் – 2
தேற்றரவாளன் நீரே ஆவியானவரே – 2 – ஆராதனை

2. வார்த்தையானவரே வாழ்வு தருபவரே
வானிலும் பூமியிலும் வல்லமையுள்ளவரே
தேனிலும் மதுரம் உந்தன் வசனம் – 2
என்னைத் தேற்றிடுமே அனலாய் மாற்றிடுமே -2 – ஆராதனை

3. சருவ வல்லவரே சாவை வென்றவரே
சருவ சிருஷ்டிகரே சர்வத்தை ஆள்பவரே
முழங்கால் யாவும் அவர் முன் முடங்கும் -2
மீண்டும் வருபவரே எங்கள் எஜமானரே – 2 – ஆராதனை

Niraivaana Balanai – நிறைவான பலனை

Niraivaana Balanai

நிறைவான பலனை
நான் வாஞ்சிக்கிறேன் – 2

குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாகுமே
நிறைவான தேவன் வருகையிலே – 2
நிறைவான பலனை
நான் வாஞ்சிக்கிறேன் – 2

1. வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள்
குறைவுகள் வந்தாலும்
அழைத்தவர் நீர் இருக்க
பயமே இல்ல – 2
வாக்கு செய்தவர் மாறாதவர்
உம்மை நம்பிடுவேன் – 2 – குறைவுகள்

2. தாயைப்போல என்னை தேற்றுகிறீர் – ஒரு
தந்தைப்போல என்னை தேற்றுகிறீர் – 2
உங்க அன்பு பெரிதையா
உம்மை நம்பிடுவேன் – 2 – குறைவுகள்

Ninnanta Devaru Yaru Illaa – ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ

Ninnanta Devaru Yaru Illaa
ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ
ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಲಯ್ಯ

ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಂತಹ ನನ್ನ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ

ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಲ್ಲದಿರುವೆ ನೀನು
ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು
ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ
ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ

ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವನು
ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು
ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ
ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯಾ

Ninnanta Devaru Yaru Illa
Ninna Hage Pritisuvavaru Obbaru Illa
Yesayya Yesayya Ninillade Nannilayya

Papada Maraṇadalli Iddantaha Nanna
Priti Maḍi Praṇa Koṭṭu Badukiside Deva
Ninna Kr̥Upe Shashvata Endendu Deva
Ninna Pritiyenda Nanu Jivisuve Deva

Nannaya Jivitavellavannu Tilladiruve Ninu
Nannaya Kuritu Hitavagi Chintisuve Ninu
Ninnaya Karadi Hiḍidu Nanna Naḍesiruve Deva
Nanna Sahaya Nanna Baṇḍe Nine Yesayya

Kaṣṭhagaḷalli Duḥkhagaḷalli Joteyagiruvanu
Rogadalli Saṅkaṭagaḷalli Balava Koḍuvavanu
Korategaḷannu Nigisuvavanu Nine Yesayya
Salugaḷalli Jayavannu Koḍuva Deva Ninayya

En Snegame – என் ஸ்நேகமே

En Snegame
என் ஸ்நேகமே என் தேவனே
என் ராஜனே என் இயேசுவே (2)
அநாதி ஸ்நேகமே அழைத்த ஸ்நேகமே
கரம் பிடித்த ஸ்நேகமே கைவிடா ஸ்நேகமே (2)

1. மாபாவி எனக்காய் சிலுவையில் மரித்தீர்
பரிசுத்தனாக்கிட உம் ஆவி தந்திட்டீர்
மாறிடா உம் சிநேகம் என்னை சுகமாகிற்று
உம் சேவைக்காய் நான் உயிர் வாழுவேன் – அநாதி ஸ்நேகமே

2. அநாதி ஸ்நேகத்தால் என்னை அணைத்துக்கொண்டீரே
உம் கிருபையால் என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே
உம் சித்தம் போல் என்னை வனைந்து கொள்ளுமே
உமக்காகவே நான் உயிர் வாழுவேன் – என் சினேகமே

Kanmalayin Maravil – கன்மலையின் மறைவில்

Kanmalayin Maravil
கன்மலையின் மறைவில் உள்ளங்கையின் நடுவில்
கண்களின் கருவிழிகளை போல் இம்மட்டும் காத்தீரே (2)

1. சகலத்தையும் செய்ய வல்லவரே
நீர் நினைத்தது தடைபடாது (2)
அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்து முடிப்பவரே (2) – கன்மலையின்

2. நாளை நாளுக்காக கவலை வேண்டாம் காகத்தை கவனி என்றீர் (2)
எழை நான் கூப்பிட்ட போதெல்லாம் இரங்கி பதில் அளித்தீர் (2) – கன்மலையின்

Thozh Mel Thuki – தோள் மேல் தூக்கி

Thozh Mel Thuki
தோள் மேல் தூக்கி வந்த அன்பே
கண்ணீருக்கும் தேவை உண்டோ மார்பிலே
தோள் மேல் சுகம் தான் காண்பேனோ அன்பே
களப்பாற தூங்கி போனேன் மார்பிலே
அரிதான அன்பே ஆறுதல் தருமே
அப்பா உம் தோள்களிலே

விழுந்தாலும் மறந்தாலும்
உம்மை விட்டு போனாலும்
விலகாம மறக்காம என் பின்னாலே வந்து
எங்கேயும் எப்பவும்
என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே -2

1. நேசத்தால கரைஞ்சி போயி
பூமியில உம்மோட பாதம் வச்சீர்
நெருக்க பட்டு விலகி போனேன்
புழுங்கிய மனசால பாசம் தந்தீர்
வாழ்வேனே வசதியாய் உம் தோளிலே
சாய்வேனே எந்நாளுமே

விழுந்தாலும் மறந்தாலும்
உம்மை விட்டு போனாலும்
விலகாம மறக்காம என் பின்னாலே வந்து
எங்கேயும் எப்பவும்
என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே -2

2. கசங்கியே நான் கலங்கி நின்னேன்
ஓயாத அன்பாலே திரும்பி பார்த்தீர்
கரையுடனே ஒதுங்கி நின்னேன்
ஓடோடி வந்தென்னை தூக்கினீங்க
தொல்லையாய் என்னதான் பாக்காமலே
பிள்ளையாய் பார்த்தீரய்யா

விழுந்தாலும் மறந்தாலும்
உம்மை விட்டு போனாலும்
விலகாம மறக்காம என் பின்னாலே வந்து
எங்கேயும் எப்பவும்
என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே -2

Um Tholgal
Thozh mael thookki vandha Anbae
Kanneerukkum thaevai undoe Maarbilae
Thozh mael sugam thaan kaanbaenoe Anbae
Kalappaara thoongi ponaen Maarbilae

Ariyaadha anbae
Aarudhal tharumae
Appa um thozhgalilae

Vizhundhaalum marandhaalum
ummai vittu ponaalum
Vilagaama marakkaama En pinnaale vandhu
Engaeyum eppavum
Ennai vittu kodukkaamalae Irupeerae -2

1. Naesathaala karanji poyi
Boomila ummoda paadham vecheer
Nerukka pattu vilagi ponaen
Puzhungiya manasaala paasam thandheer
Vaazhvaene vasathiyaai um thozhile
Saaivaene ennalumae

2. Kasangiyae naan kalangi ninnaen
Oyaatha anbaale thirumbi paartheer
Karaiyudanae othungi ninnaen
Ododi vandhennai thookininga
Thollaiyaai ennathaan paakkaamalae
Pillaiyaai paartheeraiyaa

Thagappanae Nalla Thagappanae – தகப்பனே நல்ல தகப்பனே

Thagappanae Nalla Thagappanae
தகப்பனே நல்ல தகப்பனே
என்னை தாங்கிடும் நல்ல தகப்பனே

1. குறை ஒன்றும் இல்லை என்னை நிறைவாக நடத்துறீங்க
நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை நலமாக நடத்துறீங்க

நன்றி உமக்கே நன்றி -3

2. எத்தனை நன்மை நீங்க என் வாழ்வில் செஞ்சீங்க
எதைக் கண்டு என்னை நீர் இவ்வளவாய் நேசிச்சீங்க

நன்றி உமக்கே நன்றி -3

3. தகுதிக்கு மிஞ்சி என்னை நன்மையால நிரப்புறீங்க
உதவாத என்மேல் நீர் உண்மையாக இருக்குறீங்க

நன்றி உமக்கே நன்றி -3

Note:
Ps.Benny Joshua featuring Angelyn Sakthi in this song

Ennai Azhathavarae – என்னை அழைத்தவரே

Ennai Azhathavarae
என்னை அழைத்தவரே
என்னைத் தொட்டவரே
நீர் இல்லாமல் நான் இல்லையே

நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருப
நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருப
என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே உம் கிருபையே

உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாமல்
நான் ஒன்றும் இல்லையே }-2 – இயேசுவே

1. தனிமையில் அழுதபோது தேற்றிட யாரும் இல்ல
தள்ளாடி நடந்தபோது தாங்கிட யாரும் இல்ல } -2
கதறி அழுத நேரத்தில் என் கண்ணீர் துடைத்த உங்க கிருப
உங்க கிருப இல்லேனா நானும் இல்ல } -2 – உங்க

2. நான் என்று சொல்ல எனக்கொன்றும் இல்ல
திறமைனு சொல்ல என்னிடம் எதுவுமில்ல } -2
தகுதியில்லா என்னை உயர்த்தினது உங்க கிருப
உங்க கிருபை இல்லேனா நானும் இல்ல } -2 – உங்க

Ennai Azhathavarae
Ennai Thottavarae
Neer Illaamal Naan Illayae } -2

Naan Vaalndhadhu Unga Kirubai
Naan Valathadhum Unga Kirubai
Ennai Uyarathi Vaitheerae Um Kirubayae } -2

Unga Kirubai Vaendumae
Unga Kirubai Poodhumae
Unga Kirubai Illaamal
Naan Onrum Illayae – Yesuvae

1. Thanmayil Aludhapoedhu Thaetrida Yaarum Illa
Thallaadi Nadanpoedhu Thaangida Yaarum Illa } -2
Kadhari Azhudha Naerathil En Kanneer Thudaikka Yaarum Illa
Unga Kirubai Illainaa Naanum Illa } -2 – Unga Kirubai

2. Naan Endru Solla Enakku Ondrum Illa
Theramanu Solla Ennidam Edhuvum Illa } -2
Thagudhi Illaa Ennai Uyarthinadhu Unga Kirubai
Unga Kirubai Illai Naa Naanum Illa } -2 – Unga Kirubai

Ennai Thedi Vantha – என்னைத் தேடி வந்த தெய்வம்

Ennai Thedi Vantha
என்னைத் தேடி வந்த தெய்வம் நீர் இயேசைய்யா
என்னை நாள்தோறும் காத்தீரே நன்றி ஐய்யா (2)

நன்றி நன்றி ஐய்யா உமக்கு
நன்றி நன்றி ஐய்யா (2) இயேசைய்யா

உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தீர்
கருவில் என்னை சுமந்தீர் (2)

1. பாவியான என்னைத் தேடி வந்து
உம் இரத்தத்தால் மீட்டீரே (2)
என் பாவம் போக்கி என் சாபம் மாற்றி
உம் பிள்ளையாய் மாற்றினீர் (2)

2. கவலை கஷ்டம் என்னை சூழ்ந்தாலும்
வலக்கரம் பிடித்து நடத்தி (2)
என் பயங்கள் போக்கி புது பெலனை கொடுத்து
என்னை தாங்கி ஏந்திக் கொண்டீர் (2)

3. உடைந்து போன என் உள்ளத்தையே
உம் மார்போடு அனைத்தீரே (2)
என் கண்ணீர் துடைத்து
என் காயம் கட்டிய என் யெகோவா தேவனே (2)

Ennai thaedi vandha Dheivam neer Yaesaiyaa
Ennai naaldhoarum kaatheerae nandri aiyaa (2)

Nandri nandri aiyaa umaku
Nandri nandri aiyaa (2) Yaesaiyaa
Ullangkaiyil ennai varaindheer
Karuvil ennai sumandheer (2)

1. Paaviyaana ennai thaedi vandhu
Um rathathaal meeteerae (2)
En paavam poaki en saabam maatri
Um pillaiyaai maatrineer (2)

2. Kavalai kashtam ennai soozhndhaalum
Valakaram pidithu nadathi (2)
En bayangal poaki pudhu belanai koduthu
Ennai thaangi aendhi kondeer (2)

3. Udaindhu poana en ullathaiyae
Um maarboadu anaitheerae (2)
En kanneer thudaithu
En kaayam kattiya en Yehoavaa Dhaevanae (2)