Oranna Oranna – ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు

Oranna Oranna
ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

1. చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా – పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా (2X)
అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు – ఆదరించెను ఆదుకొనును (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

2. పరమును విడచి వచ్చాడన్నా – నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా (2X)
పరిశుద్దుడు పావనుడు – ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా _ చూడన్నా (2X)

3. శిలువలో ప్రాణం పెట్టా డ న్నా – మరణం గెలిచి లేచాడన్న (2X)
మహిమ ప్రభూ మృత్యంజయుడు – క్షమియించును జయమిచ్చును (2X)

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా – చూడన్నా (2X)

Oranna… Oranna
Yesuku Saati Vere Leranna… Leranna
Yese Aa Daivam Choodannaa… Choodannaa
Yese Aa Daivam Choodannaa – Oranna

1. Charithraloniki Vachchaadannaa – Vachchaadannaa
Pavithra Jeevam Thechaadannaa – Thechaadannaa (2)
Advitheeyudu Aadi Devudu
Aadarinchunu Aadukonunu (2) – Oranna

2. Paramunu Vidachi Vachchaadannaa – Vachchaadannaa
Narulalo Narudai Puttaadannaa – Puttaadannaa (2)
Parishudhdhudu Paavanudu
Preminchenu Praanamichchenu (2) – Oranna

3. Siluvalo Praanam Pettaadannaa – Pettaadannaa
Maranam Gelichi Lechaadannaa – Lechaadannaa (2)
Mahima Prabhoo Mruthyunjayudu
Kshamiyinchunu Jayamichchunu (2) – Oranna

Amarudavu Neevu Naa Yesayya – అమరుడవు నీవు నా యేసయ్య ఆదియు అంతము నీవేనయ్యా

Amarudavu Neevu Naa Yesayya
అమరుడవు నీవు నా యేసయ్యా –
ఆదియు అ౦తము నీవేనయ్యా (2)
ఆదిలోనున్న నీ వాక్యమే –
ఆదరించెను శ్రమకొలిమిలో (2)
సొమ్మసిల్లక సాగిపోదును – సీయోను మార్గములో
స్తోత్రగీతము ఆలకి౦తును – నీ దివ్య సన్నిధిలో

॥అమరుడవు నీవు॥

1. శక్తికి మి౦చిన సమరములో –
నేర్పితివి నాకు నీ చిత్తమే
శిక్షకు కావే శోధనలన్నీ –
ఉన్నత కృపతో నను ని౦పుటకే (2)
ప్రతి విజయము నీక౦కిత౦ –
నా బ్రతుకే నీ మహిమార్థ౦
లోకమంతయు దూరమైనను – నను చేరదీసెదవు
దేహమ౦తయు ధూళియైనను – జీవి౦పజేసెదవు

॥అమరుడవు నీవు॥

2. వేకువ కురిసిన చిరుజల్లులో –
నీ కృప నాలో ప్రవహించగా
పొందితినెన్నో ఉపకారములు –
నవనూతనమే ప్రతిదినము (2)
తీర్చగలనా నీ ఋణమును –
మరువగలనా నీ ప్రేమను
కన్నత౦డ్రిగ నన్ను కాచి – కన్నీరు తుడిచితివే
కమ్మనైన ప్రేమ చూపి – కనువిందు చేసితివే

॥అమరుడవు నీవు॥

3. జల్దరువృక్షమును పోలిన –
గుణశీలుడవు నీవేనయ్యా
మరణము గెలచిన పరిశుద్ధుడవు –
పునరుత్థానుడవు నీవయ్యా (2)
జయశీలుడవు నీవేనని –
ఆరాధింతును ప్రతినిత్యము
గు౦డెగుడిలో ని౦డినావు – నీకే ఆరాధన
ఆత్మదీపము వెలిగించినావు – నీకే ఆరాధన

॥అమరుడవు నీవు॥

Ullankayil Varaindhavare – உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே

Ullankayil Varaindhavare

உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே உசுரையும் தந்தவரே
உம்மைப்போல தெய்வம் இந்த உலகில் இல்லையே

அதை நினைச்சுத்தான் நான் பாடுறேன்
அதை நினைச்சுத்தான் உசுரும் வாழுறேன்

1. முகத்தையும் பார்க்கலையே முகவரி பார்க்கலையே
உள்ளத்தைப் பார்த்து விட்டீர் ஆளுகையும் தந்து விட்டீர்
நினைச்சுத்தான் நான் பாடுறேன்
அதை நினைச்சுத்தான் உசுரும் வாழுறேன்

2. நாட்களையும் பார்க்கலையே நாறுமென்றும் எண்ணலையே
பெயர் சொல்லிக் கூப்பிட்டீரே அற்புதமாய் மாற்றினீரே
நினைச்சுத்தான் நான் பாடுறேன்
அதை நினைச்சுத்தான் உசுரும் வாழுறேன்

3. வயசும் ஆகிப் போச்சு சரீரமும் செத்துப் போச்சு
வயசும் ஆகிப் போச்சு கர்ப்பமும் செத்துப் போச்சு
வாக்கை நினைத்தவரே தகப்பனாக மாற்றினீரே
வாக்கை நினைத்தவரே தாயாக மாற்றினீரே
நினைச்சுத்தான் நான் பாடுறேன்
அதை நினைச்சுத்தான் உசுரும் வாழுறேன்

உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே உசுரையும் தந்தவரே
உம்மைப்போல தெய்வம் இந்த உலகில் இல்லையே இயேசையா (8)
உம்மை நினைச்சுத்தான் நான் பாடுறேன்
உம்மை நினைச்சுத்தான்உசுரும் வாழுறேன்

Manithanin Anbo Vinnanathu – மனிதனின் அன்போ வீணானது

Manithanin Anbo Vinnanathu
மனிதனின் அன்போ வீணானது
தேவனின் அன்போ மேலானது
மலைகள் விலகினாலும்
பர்வதங்கள் அசைந்தாலும்
கிருபை மாறாதய்யா

நெருக்கத்தின் பாதையிலே நொறுங்கி போனேனே
வருத்தத்தின் வேளையிலும் வாடி நின்றேனே
கரம் நீட்டி என்னை தூக்கினவர் நீரே
காண்கின்ற தேவன் நீரே

குயவனே உம் கையில் களிமண் நானய்யா
வனைந்து என்னையும்
உருவாக்கும் தேவனே
மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல
ஆத்துமா வாஞ்சிக்குதே

மனிதன் எனக்கெதிராய் எழும்பும் போதேல்லாம்
மறைவிடமாய் வந்து மறைத்து கொண்டீரே
கண்ணீரும் கவலையும் பெருகிட்ட போதேல்லாம்
கன்மலையாய் வந்திரே அன்பின் கரத்தால் முடினிரே

Megangal Naduve Varapogum Raajave – மேகங்கள் நடுவே வரப்போகும் ராஜாவே

Megangal Naduve Varapogum Raajave
மேகங்கள் நடுவே வரப்போகும் ராஜாவே
உம்மை நான் வாழ்த்துகிறேன்
உம்மை நான் வணங்குகின்றேன்

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தரே
இஸ்ரவேலின் ராஜா பரிசுத்தரே

பரலோகம் திறந்திடும் நேரத்திலே மறுரூபமாகும் வேளையிலே
பரன் இயேசு உம்மை நான் பார்த்திடுவேன்
பரவசமாய் உம்மில் சேர்ந்த்திடுவேன்

நினையாத நாழிகை வரும் நாளிலே நித்தமும் காத்து விழித்திருப்பேன்
மணவாளன் உம்மை நான்
பார்க்கும் போது
மறுரூபமாகி பறத்திடுவேன்

உலகத்தின் அன்பெல்லாம் வீண்தானையா
உன்னதத்தில் எல்லாமே நீர்தானேய்யா
நான் மறைந்து போகும் நாள் மண்ணோடுதான்
என் ஏக்கம் எல்லாமே உம்மோடுதான்

Indru Nirappum Um Deva Aviyal – இன்று நிரப்பும் உம் தேவ ஆவியால்

Indru Nirappum Um Deva
இன்று நிரப்பும் உம் தேவ ஆவியால்
வல்லமையாக இன்று நிரப்பிடுமே (2)

1. பரிசுத்த அக்கினியாலே
பரமன் இயேசுவை நிரப்பினீரே
பக்தர்கள் யாவரும் நிரம்பிடவே
பலமான அக்கினி சூழ்ந்திடவே

2. பரலோக வாசல் திறக்கணுமே
பரம பிதாவை பார்கணுமே
பரிசுத்தவான்கள் துதிக்கணுமே
பரிசுத்த ஆவியால் நிறையணுமே

3. வானத்தின் கதவு திறக்கணுமே
வானவர்கள் இங்கு இறங்கணுமே
வல்லமையின் ராஜா எழும்பணுமே
வாக்குத்தத்த ஆவியால் நிறம்பணுமே

Indru Nirappum Um Deva Aviyal
Vallamaiyaaga Indru Nirappidume (2)

1. Parisuththa Akiniyale
Paraman Yesuvai Nirappineere
Bakthargal Yaavarum Nirampidave
Palamaana Akkini Soozhndhidave

2. Paraloga Vaasal Thirakkanume
Parama Pithavai Paarkanume
Parisuthavaangal Thuthikkanume
Parisutta Aviyal Niraiyanume

3. Vaanathin Kadhavu Thirakkanume
Vaanavargal Ingu Iranganume
Vallamaiyin Raja Ezhumbanume
Vaakkuthaththa Aviyal Nirampanume

Nee Enne Chenkadaliloode Nadakkan

Nee Enne Chenkadaliloode Nadakkan Prerippikkum.
Simhakkoottil Athijeevikkuka
Ningal Ithu Cheyyum Chenkadalum Enneyum Pilarthuka Nadathuka
Simhathinte Guhayil Ningal Athijeevikkum. Hallelooyaa Karunaamayan.
Hallelooya Mattamillatha Sneham

1. Kaattum Kadalum Ninte Vaakkukalaanu
Chodikkunnathu Ulppedunnu
Unangiya Nilam Ninte Sthuthi Padum
Chalanamullidatthellam – Vellam
Ningalude Anugrahangal Ningalude Mel Undayirikkatte
Chummaa Parayu
Ninte Daya Enne Thaanginirthunnu-2 Hallelooyaa Karunaamayan
Hallelooya Mattamillatha Sneham

2. Unangiya Asthikalkku Jeevan Labhikkum
Oru Valiya Sainyam Orukkiyirikkunnu
Aathmaave Ennil Nirayaname – Yeshuve
Oru Vaakku Paranjaal Mathi
Njaan Shakthamaaya Sainyamaayi Maarum-2

Hallelooyaa Karunaamayan
Hallelooya Mattamillatha Sneham

3. Namukku Orumichu Daivarajyam Kettippadukkam
Namukku Yereeho Uparodhikkam
Sthuthiyilum Praarthanayilum
Vellam Thee Pole Varunnu
Mahathwathinte Oru Mekham
Enne Vellam Kondu Mooduka -2

Hallelooyaa Karunaamayan
Hallelooya Mattamillatha Sneham

Lal Samudhar Ko Par Karke

Lal Samudhar Ko Par Karke Mujhe Chalaya
Sihe Ke Gufa Meh Raksha Kiya
Lal Samudhar Ko Par Karke Mei Chaluga
Sihe Ke Gufa Meh Surakshit Raha

Hallelujah Chune Huve Prabhu Ko
Hallelujah Pyaare Yeshu Ko

(1) Tere Kehne Se Saagar Hava Shanth Hothe
Sukhi Bhoomi Teri Stuti Geeth Gaathi Hae

Jis Sthal Meh Tu Mojudh Hae
Teri Aashirvad Rehti Hae
Tere Kehne Se Kafi Hae
Teri Daya Mujhe Chalayagi

(2) Sukhi Hadiyaa Jee Utth Jayegi
Badi Sena Bankar Taiyar Hogi

Aathma Prabhuji
Mujhe Bhar De Yeshuji
Tere Ek Hi Sabdh Se
Badhaluga Badi Sena Meh

(3) Prabhu Ki Rajye Ko Saath Milkar Banthenge
Badi Yeriho Ko Neeche Giranyenge

Prathana Aur Stuthi Meh
Aag Ke Roop Meh Tu Utaar Aaa
Mahima Ki Badhal Sa
Chipakar Rakhale Tu Mujhe

Samudhrava Vibajisi Nadesuve Nee

Samudhrava Vibajisi Nadesuve Nee
Simhadha Guheyalli Ulisuve Nee
-2

Allelooya Preethi Ullavane
Allelooya Maarpadadha Priyane
-2

1. Gaaliyu Samudhravu Nin Vaakyakke Nilluvudhu
Ona Bhoomi Ninna Sthuthisi Haaduvudhu
-2
Chalisuva Sthalavella Nin Aasheervaadha Iruvudhu
Nee Nudidhare Saakaiyya
Nin Dhaye Nanna Horuvudhu
-2- Nee

2. Satthiruva Moolegalu Jeeva Hondhuvudhu
Dhodda Sainyavaagi Siddhavaaguvudhu
-2
Aathmanaadhavane Nanna Thumbisu Yēsuve
Ondhu Maathu Nudidhare
Dhodda Sainyavaagi Maarpaduve
-2- Oh

3. Dhevara Raajyavannu Ondhu Sēri Kattōna
Thadeyuva Erikōvannu Muridhu Haakōna
-2
Sthuthiyallu Praarthaneyallu Nee Agniyanthe Aadharisu
Mahimeya Mōdavaagi Nee Nannannu Aavarisu

Senkadalai Pilanthu Ennai Nadaka Seiver – செங்கடலைப் பிளந்து என்னை நடக்கச் செய்வீர்

Senkadalai Pilanthu Ennai Nadaka Seiver
செங்கடலைப் பிளந்து என்னை நடக்கச் செய்வீர்
சிங்கத்தின் கேபியிலும் பிழைக்கச் செய்வீர்
செங்கடலைப் பிளந்து என்னை நடத்திடுவீர்
சிங்கத்தின் கேபியிலும் பிழைக்கச் செய்வீர்
அல்லேலூயா பேரன்பு கொண்டவரே
அல்லேலூயா மாறாத நேசரே

1. காற்றும் கடலும் உம் வார்த்தைக்
கேட்டு அடங்கும்
வறண்ட நிலம் உம்மை துதித்துப் பாடிடும்
அசைவாடும் இடமெல்லாம் – நீர்
உம் ஆசீர் உண்டாகும்
நீர் சொன்னால் போதுமே
உம் தயவு என்னை தாங்கிடும்-2

அல்லேலூயா பேரன்பு கொண்டவரே
அல்லேலூயா மாறாத நேசரே

2. உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழும்பும்
பெரிய சேனையாய் ஆயத்தமாகும்
ஆவியானவரே என்னை – ஓ நிரப்புமே இயேசுவே
ஒரு வார்த்தைச் சொல்லுமே
பலத்த சேனையாய் மாறுவேன்-2

அல்லேலூயா பேரன்பு கொண்டவரே
அல்லேலூயா மாறாத நேசரே

3. தேவ ராஜ்யத்தை ஒன்று சேர்ந்து கட்டுவோம்
தடுக்கும் எரிகோவை முற்றுகை போடுவோம்
துதியிலும் ஜெபத்திலும்
நீர் அக்கினியாய் வாருமே
மகிமையின் மேகமாய்
நீர் என்னை மூடுமே -2

அல்லேலூயா பேரன்பு கொண்டவரே
அல்லேலூயா மாறாத நேசரே

Senkadalai Pilanthu Ennai
Nadakka Seivir
Singathin Kebiyilum Pilaika Seiveer
Senkadalai Pilanthu Ennai Nadathiduveer
Singathin Kebiyilum Pilaika Seiveer
Hallelujah Peranbu Kondavare
Hallelujah Maaratha Nesare

1. Kaatrum Kadalum Um Varthai
Kettu Adangum
Varanda Nilam Ummai Thuthithu Paadidum
Asaivaadum Idamellam – Neer
Um Aaseer Undagum
Neer Sonnal Pothumey
Um Dhayavu Ennai Thaangidum -2

Hallelujah Peranbu Kondavare
Hallelujah Maaratha Nesare

2. Ularntha Elumbugal Uyir Petru Yelumbum
Periya Senaiyaai Aayathamaagum
Aaviyanavarey Ennai Nirapumey – Oh Yesuvey
Oru Varthai Sollumey
Balatha Senaiyaai Maruven -2

Hallelujah Peranbu Kondavare
Hallelujah Maratha Nesare

3. Deva Rajiyathai Ondru Sernthu Kattuvom
Thadukum Yerigovai Mutrugai Poduvom
Thuthiyilum Jebathilum
Neer Akkiniyai Varumey
Magimaiyin Megamai
Neer Ennai Moodumey -2
Hallelujah Peranbu Kondavare
Hallelujah Maratha Nesare

Singer: Ruben Singh J, Cinthiya Selvin Ruben, Hyacinth Merben Ruthena. R.C