Dam Dam Dam Damaku – டம் டம் டம் டமக்கு

Dam Dam Dam Damaku

டம் டம் டம் டமக்கு டம் டம் (3) டம் டம்

தண்ணிக்குள்ள யாரு?
பெரிய மீனுதான் பாரு
மீனின் வயிற்றிலே யாரு?
நம்ம யோனா தான் பாரு } – 2

ஐய்யய்யோ (4) மாட்டிக்கிட்டாரு யோனா மாட்டிக்கிட்டாரு
கர்த்தர் சொன்ன பேச்சை கேட்காம மாட்டிக்கிட்டாரு

எப்படி இருந்த யோனா இப்படி ஆயிட்டாரு (2)
நீயும் இப்படி வாழாதே கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்திடு
நீயும் இப்படி வாழாதே மனந்திரும்பி வாழ்ந்திடு

Song Theme : மன்னிக்கிறவரை வந்து பாருங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.