Ya Ya Ya Ya Yayi Yayi Ya – யா யா யா யா யாயி யாயி யா

Ya Ya Ya Ya Yayi Yayi Ya
யா யா(2) யாயி யாயி யா(3)
ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன்
வியாழன், வெள்ளி, சனி எல்லா நாளும்

இயேசப்பா என்னை நேசிக்கிறார்
இயேசப்பா உன்னை நேசிக்கிறார் } – 2

உன்னை விட்டு வலகமாட்டேன்
கைவிட மாட்டேன் என்றாரே – இயேசப்பா …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *