Mae Mae Mae – மே மே மே மே

Mae Mae Mae
மே மே மே மே (2)
குட்டி சுட்டி ஆட்டுக்குட்டி நான் தானே
இயேசப்பாவின் செல்லக்குட்டி நான் தானே
பாதை மாறி போனேன் என்னை தேடி வந்தார்
தோளில் தூக்கி வைத்தார் ஆனந்தமே கொண்டார்
ஆஹா ஆஹா துள்ளி ஆடிடுவேன்
இயேசப்பாவின் பிள்ளையாய் வாழ்ந்திடுவேன்

Mae Mae Mae Mae (2)
Kutty Sutti Aatukutty Naan Thaaney
Yesappaavin Sellakutty Naan Thaaney
Paathai Maari Ponen Ennai Thedi Vanthaar
Tholil Thooki Veithaar Aananthamey Kondaar
Aahaa Aahaa Thulli Aadiduven
Yesappaavin Pillayaai Vazhnthiduven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *