Uthari Uthari Uthari Uthari – உதறி உதறி உதறி உதறி

Uthari Uthari Uthari Uthari
உதறி (4) உதறி தள்ளு (4)
உலக சுத்தம் கேட்குதே
பாவம் செய்ய தூண்டுதே
சுத்தி சுத்தி வருகிறானே சிந்தையிலே- சாத்தான்
சுத்தி சுத்தி வருகிறானே பார்வையிலே – உன்னை
சுத்தி சுத்தி வருகிறானே பேச்சினிலே
சுத்தி சுத்தி வருகிறானே செய்கையிலே – உதறி தள்ளு

பரிசுத்தமாய் வாழதான் ஆசையே
கிறிஸ்துவுக்காய் வாழ நானும் ரெடியே
ஜெயம் தாருமே சாத்தான் மேலே
தினந்தோறும் ஜெயிக்க பெலன் தாருமே

Udhari (4) Udhari Thallu (4)
Ulaga Suththam Ketkudhey
Paavam Seyya Thoonduthey
Suthi Suthi Varugiraaney Sindhayiley Saathaan
Suthi Suthi Varugiraaney Paarvayiley Unnai
Suthi Suthi Varugiraaney Paechiniley
Suthi Suthi Varugiraaney Seigayiley – Udhari Thallu

Parisuththamaai Vaazhathaan Aasaye
Kiristhuvukaai Vaazha Naanum Readye
Jeyam Thaarume Saathaan Mele
Thinamthorum Jebikka Belan Thaarume

Leave a Reply

Your email address will not be published.