Parishudhan Mahonnatha Devan

Ha ha ha ha….le…luyyah….[8]

Parishudhan Mahonnatha Devan..
Paramengum vilangum mahesan..
Swargeeya sainyangal vazhthi sthuthikkunna…
Swarloka nadhanam masiha..[2] [Ha ha ha]

Avan albhutha mantriyam daivam..
Nithya thathanam veeranam daivam..
Unnatha devan neethiyin suryan…
Rajadhi rajanam masiha…[2] [Ha ha ha]

Koda kodi than dhoodha sainyavumai.
Megharoodanay varunnitha viravil..
Than priya suthare thannodu cherpan…
Vegam varunnesu masiha…[2] [Ha ha ha]

Avan aarkum kadakkaran alla..
Avan aarkum badhyatha alla..
Avanopam parayaan aarume illa..
Avanepol aaradhyan illa..[2] [Ha ha ha]

3 thoughts on “Parishudhan Mahonnatha Devan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *