Song Tags: TPM Cross Song Lyrics

Anbar En Nesarae Um Andaiyal – அன்பர் என் நேசரே உம் அண்டையில்

Anbar En Nesarae Um Andaiyal
அன்பர் என் நேசரே உம் அண்டையில்
இன்பமாக உந்தன் பாதையோட-2
நீரே வழியும், சத்தியமும் ஜீவனுமே -2

1. துன்ப பெருக்கிலே சோர்ந்திடேனே
அன்பர் அறியாமல் வந்திடாதே -2
கண்மணிபோல் நீர் காத்திடுவீர் கனிவுடன் -2

2. சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினும்
வியாகுலம் என்னை விரட்டிடினும் -2
ஆ..நேசரே உம் இன்ப சத்தம் ஈந்துடுவீர் -2

3. ஈன சிலுவையில் ஏறிட்டிரோ?
எந்தணுகாய் கஷ்ட பட்டிட்டீரோ? -2
துன்பம் மூலமாய் ஏறிடுவேன் இன்ப காணான் -2

4. சொந்த ஜீவனை நீர் எண்ணில் ஈந்து அன்பில்
இணைத்தீராய் வல்லமையால் -2
எந்தன் ஜீவனை மற்றோருக்காய் ஈந்திடவே -2

5. மாயையான இந்த லோஹமதில்
மாய்ந்தழியும் இம்-மாந்தர் அன்பு -2
நேற்றும் இன்றென்றும் மாறிடிரே என் நேசரே -2

6. வஞ்சனையான இப்பார்தலாமே வஞ்சிக்குமே மிக தந்திரமாய் –2
வாஞ்சிதிடேனே மோசமான இப்பார்தலாதை -2

Anbar En Nesare Um Andaiyil
Inbamaaga Undhan Paadhaiyoada
Neeraye Valiyum, Sathiyamum, Jeevanumae

1. Thunba Perukkilae Soarnthideinae
Anbar Ariyaamal Vandhidaathey -2
Kanmanipol Neer Kaathiduveer Kanivudan -2

2. Sutrilum Sathuru Soolndhidinum
Vyaagulam Ennai Viratidinum -2
Ah.. Nesare Um Inba Satham Eendhiduveer -2

3. Eena Siluvaiyil Yeiriteero?
Endhanukaai Kashta Pattiteero? -2
Thunba Moolamaai Yeriduven Inba Kaanaan -2

4. Sondha Jeevanai Neer Ennil
Eendhu Anbil Innaitheerai Vallamaiyaal -2
Endhan Jeevanai Mattrorukaai Eendhidavae -2

5. Maayaiyaana Indha Logamathil
Maainthaliyum Immaandhar Anbu -2
Neitrum Indrendrum Maarideerai En Nesarae -2

6. Vanjanaiyaana Ippaardhalamae
Vanjikumae Miga Thandhiramaai -2
Vaanjithideinae Moasamaana Ippaardhalathai -2

Kalvariyin Karunai Ithae -கல்வாரியின் கருணையிதே

Kalvariyin Karunai Ithae
கல்வாரியின் கருணையிதே
காயங்களில் காணுதே
கர்த்தன் இயேசு பார் உனக்காய்
கஷ்டங்கள் சகித்தாரே! – 2

விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே – அவர்
விலாவினின்று பாயுதே
விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே

1. பொன் வெள்ளியோ மண்ணின் வாழ்வோ
இவ்வன்புக் கிணையாகுமோ
அன்னையிலும் அன்பு வைத்தே
தம் ஜீவனை ஈந்தாரே

2. சிந்தையிலே பாரங்களும்
நிந்தைகள் ஏற்றவராய்
தொங்குகின்றார் பாதகன் போல்
மங்கா வாழ்வளிக்கவே

4. எந்தனுக்காய் கல்வாரியில்
இந்தப் பாடுகள் பட்டீர்
தந்தையே உம் அன்பினையே
சிந்தித்தே சேவை செய்வேன்

5. மனுஷனை நீர் நினைக்கவும்
அவனை விசாரிக்கவும்
மண்ணில் அவன் எம்மாத்திரம்
மன்னவா உம் தயவே

Kalvaariyin Karunnaiyithae
Kaayangalil Kaanuthae
Karththan Yesu Paar Unakkaay
Kashdangal Sakiththaarae

Vilaiyaerap Petta Thiruraththamae – Avar
Vilaavinintu Paayuthae
Vilaiyaerap Pettronaay
Unnai Maatta Vilaiyaaka Eenthanarae

1. Pon Velliyo Mannnnin Vaalvo
Ivvanpuk Kinnaiyaakumo
Annaiyilum Anpu Vaiththae
Tham Jeevanai Eenthaarae

2. Sinthaiyilae Paarangalum
Ninthaikal Aettavaraay
Thongukintar Paathakan Pol
Mangaa Vaalvalikkavae

3. Enthanukkaay Kalvaariyil
Inthap Paadukal Pattir
Thanthaiyae Um Anpinaiyae
Sinthiththae Sevai Seyvaen

4. Manushanai Neer Ninaikkavum
Avanai Visaarikkavum
Mannnnil Avan Emmaaththiram
Mannavaa Um Thayavae

Marida Em Ma Nesare – மாறிடா எம்மா நேசரே

Marida Em Ma Nesare
மாறிடா எம்மா நேசரே- ஆ
மாறாதவர் அந்பெந்நாளுமே
கல்வாரிச் சிலுவை மீதிலே
காணுதே இம்மா அன்பிதே – ஆ

ஆ! இயேசுவின் மகா அன்பிதே
அதன் ஆழம் அறியலாகுமோ
இதற்கிணையேதும் வேறில்லையே
இணை ஏதும் வேறில்லையே

1. பாவியாக இருக்கையிலே – அன்பால்
பாரில் உன்னைத் தேடி வந்தாரே
நீசன் என்றுன்னைத் தள்ளாமலே
நேசனாக மாற்றிடவே

2. உள்ளத்தால் அவரைத் தள்ளினும் – தம்
உள்ளம் போல் நேசித்ததினால்
அல்லல் யாவும் அகற்றிடவே
ஆதி தேவன் பலியானாரே

3. ஆவியால் அன்பைப் பகிர்ந்திட – தூய
தேவனின் விண் சாயல் அணிய
ஆவியாலே அன்பைச் சொரிந்தார்
ஆவலாய் அவரைச் சந்திக்க

4. நியாய விதி தினமதிலே – நீயும்
நிலையாகும் தைரியம் பெறவே
பூரணமாய் அன்பு பெருக
புண்ணியரின் அன்பு வல்லதே

5. பயமதை நீக்கிடுமே – யாவும்
பாரினிலே சகித்திடுமே
அது விசுவாசம் நாடிடுமே
அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாதே

Maaridaa Emmaa Naesarae- Aa
Maaraathavar Anpennaalumae
Kalvaarich Siluvai Meethilae
Kaanuthae Immaa Anpithae – Aa

Aa! Yesuvin Makaa Anpithae
Athan Aalam Ariyalaakumo
Itharkinnaiyaethum Vaerillaiyae
Innai Aethum Vaerillaiyae

1. Paaviyaaka Irukkaiyilae – Anpaal
Paaril Unnaith Thaeti Vanthaarae
Neesan Entunnaith Thallaamalae
Naesanaaka Maattidavae

2. Ullaththaal Avaraith Thallinum – Tham
Ullam Pol Naesiththathinaal
Allal Yaavum Akattidavae
Aathi Thaevan Paliyaanaarae

3. Aaviyaal Anpaip Pakirnthida – Thooya
Thaevanin Vinn Saayal Anniya
Aaviyaalae Anpaich Sorinthaar
Aavalaay Avaraich Santhikka

4. Niyaaya Vithi Thinamathilae – Neeyum
Nilaiyaakum Thairiyam Peravae
Pooranamaay Anpu Peruka
Punnnniyarin Anpu Vallathae

5. Payamathai Neekkidumae – Yaavum
Paarinilae Sakiththidumae
Athu Visuvaasam Naadidumae
Anpu Orukkaalum Oliyaathae