Song Tags: Cross – சிலுவை

Anbar En Nesarae Um Andaiyal – அன்பர் என் நேசரே உம் அண்டையில்

Anbar En Nesarae Um Andaiyal
அன்பர் என் நேசரே உம் அண்டையில்
இன்பமாக உந்தன் பாதையோட-2
நீரே வழியும், சத்தியமும் ஜீவனுமே -2

1. துன்ப பெருக்கிலே சோர்ந்திடேனே
அன்பர் அறியாமல் வந்திடாதே -2
கண்மணிபோல் நீர் காத்திடுவீர் கனிவுடன் -2

2. சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினும்
வியாகுலம் என்னை விரட்டிடினும் -2
ஆ..நேசரே உம் இன்ப சத்தம் ஈந்துடுவீர் -2

3. ஈன சிலுவையில் ஏறிட்டிரோ?
எந்தணுகாய் கஷ்ட பட்டிட்டீரோ? -2
துன்பம் மூலமாய் ஏறிடுவேன் இன்ப காணான் -2

4. சொந்த ஜீவனை நீர் எண்ணில் ஈந்து அன்பில்
இணைத்தீராய் வல்லமையால் -2
எந்தன் ஜீவனை மற்றோருக்காய் ஈந்திடவே -2

5. மாயையான இந்த லோஹமதில்
மாய்ந்தழியும் இம்-மாந்தர் அன்பு -2
நேற்றும் இன்றென்றும் மாறிடிரே என் நேசரே -2

6. வஞ்சனையான இப்பார்தலாமே வஞ்சிக்குமே மிக தந்திரமாய் –2
வாஞ்சிதிடேனே மோசமான இப்பார்தலாதை -2

Anbar En Nesare Um Andaiyil
Inbamaaga Undhan Paadhaiyoada
Neeraye Valiyum, Sathiyamum, Jeevanumae

1. Thunba Perukkilae Soarnthideinae
Anbar Ariyaamal Vandhidaathey -2
Kanmanipol Neer Kaathiduveer Kanivudan -2

2. Sutrilum Sathuru Soolndhidinum
Vyaagulam Ennai Viratidinum -2
Ah.. Nesare Um Inba Satham Eendhiduveer -2

3. Eena Siluvaiyil Yeiriteero?
Endhanukaai Kashta Pattiteero? -2
Thunba Moolamaai Yeriduven Inba Kaanaan -2

4. Sondha Jeevanai Neer Ennil
Eendhu Anbil Innaitheerai Vallamaiyaal -2
Endhan Jeevanai Mattrorukaai Eendhidavae -2

5. Maayaiyaana Indha Logamathil
Maainthaliyum Immaandhar Anbu -2
Neitrum Indrendrum Maarideerai En Nesarae -2

6. Vanjanaiyaana Ippaardhalamae
Vanjikumae Miga Thandhiramaai -2
Vaanjithideinae Moasamaana Ippaardhalathai -2

Anbae Anbae Ennai Kavarnthu Konda – அன்பே அன்பே என்னை கவர்ந்து கொண்ட

Anbae Anbae Ennai Kavarnthu Konda
அன்பே அன்பே என்னை கவர்ந்து கொண்ட அன்பே-2

திசை மாறி அலைந்தேன் நான் செல்லும்வழி காண்பித்தீரே-2

உம் சிலுவையே உம் சிலுவையே மாறா உம் அன்பின் சிலுவையே-2

பாவத்தில் மரித்தேன் நான் திரு இரத்தம் கழுவினதே-2

உம் கிருபையே உம் கிருபையே மாறா உம் அன்பின் கிருபையே-2 –அன்பே

கல்வாரி நாயகரே உம் கரம் உயர்த்தினதே-2

கரம் பிடித்தீரே பிடித்தீரே வழுவாமல் பிடித்துக்கொண்டீரே-2

உம் சிலுவையே உம் சிலுவையே மாறா உம் அன்பின் சிலுவையே-2

இயேசுவே இயேசுவே உம்மோடு சேர்த்துக்கொண்டீரே-2

Aatham Purintha Pavathale – ஆதம்புரிந்த பாவத்தாலே மனுடனாகி

Aatham Purintha Pavathale

ஆதம்புரிந்த பாவத்தாலே மனுடனாகி
வேதம் புரிந்த சிறை விடுவித்தீரோ பரனே

ஏவை பறித்த கனியாலே விளைந்த எல்லாப்
பாவத்துக்காகப் பழியானீரோ பரனே

வேத கற்பனையனைத்தும் மீறிநரர் புரிந்த
பாதகந் தீரப்பாடுபட்டீரோ பரனே

தந்தைப் பிதாவுக் கும்மைத் தகனப்பலியளித்து
மைந்தரை மீட்கமனம் வைத்தீரோ பரனே

சிலுவை சுமைபொறாமல் தியங்கித் தரையில் விழக்
கொலைஞர் அடர்ந்து கோட்டி கொண்டாரோ பரனே

வலிய பாவத்தை நீக்கி மனுடரை ஈடேற்றிச்
சிலுவை சுமந்திறங்கித் திகைத்தீரோ பரனே

சென்னியில் தைத்தமுடிச்சிலுவையின் பாரத்தினால்
உன்னியழுந்தத் துயர் உற்றீரோ பரனே

வடியும் உதிரமோட மருகித் தவித்துவாடிக்
கொடிய குருசில் கொலையுண்டீரோ பரனே

வானம் புவிபடைத்த வல்லமைப் பிதாவின் மைந்தர்
ஈனக்கொலைஞர் கையாலிறந்தீரோ பரனே

சங்கையின் ராஜாவே சத்ய அனாதி தேவே
பங்கப்பட்டுமடிப் பட்டீரோ பரனே

Aatham Purintha Paavaththaalae Manudanaaki
Vaetham Purintha Sirai Viduviththeero Paranae

Aevai Pariththa Kaniyaalae Vilaintha Ellaap
Paavaththukkaakap Paliyaaneero Paranae

Vaetha Karpanaiyanaiththum Meerinarar Purintha
Paathakan Theerappaadupattiro Paranae

Thanthaip Pithaavuk Kummaith Thakanappaliyaliththu
Maintharai Meetkamanam Vaiththeero Paranae

Siluvai Sumaiporaamal Thiyangith Tharaiyil Vilak
Kolainjar Adarnthu Kotti Konndaaro Paranae

Valiya Paavaththai Neekki Manudarai Eetaettich
Siluvai Sumanthirangith Thikaiththeero Paranae

Senniyil Thaiththamutichchiluvaiyin Paaraththinaal
Unniyalunthath Thuyar Uttaro Paranae

Vatiyum Uthiramoda Marukith Thaviththuvaatik
Kotiya Kurusil Kolaiyunnteero Paranae

Vaanam Puvipataiththa Vallamaip Pithaavin Mainthar
Eenakkolainjar Kaiyaalirantheero Paranae

Sangaiyin Raajaavae Sathya Anaathi Thaevae
Pangappattumati Pattiro Paranae

En Yesu Raajanae – என் இயேசு ராஜனே

En Yesu Raajanae

என் இயேசு ராஜனே
உம்மைப் பார்க்கையிலே
உள்ளம் உடையுதப்பா

கொல்கோதா மேட்டினில்
பாரமான சிலுவை
சுமந்து சென்ற பாதம்
எத்தனை அழகுள்ளது

சிலுவையில் தொங்கினீர்
உதிரம் சிந்தினீர்
எந்தன் பாவத்திற்காய்
இரத்தம் வழிந்தோடுதே

கைகளில் கால்களில்
ஆணிகள் பாய்ந்தே
ஜீவனை தந்தீர்
என்னை மீட்டிடவே

En Yesu Raajanae
Ummaip Paarkkaiyilae
Ullam Utaiyuthappaa

Kolkothaa Maettinil
Paaramaana Siluvai
Sumanthu Senta Paatham
Eththanai Alakullathu

Siluvaiyil Thongineer
Uthiram Sinthineer
Enthan Paavaththirkaay
Iraththam Valinthoduthae

Kaikalil Kaalkalil
Aannikal Paaynthae
Jeevanai Thantheer
Ennai Meettidavae

Aattukuttiyanavarae Ennakaaga Baliyaaneer – ஆட்டுக்குட்டியானவரே எனக்காக பலியானீர்

Aattukuttiyanavarae Ennakaaga Baliyaaneer

ஆட்டுக்குட்டியானவரே எனக்காக பலியானீர்
ஆட்டுக்குட்டியானவரே என் பாவங்கள் சுமந்தீர்
உமக்கே எங்கள் ஆராதனை

பரிசுத்தம் உள்ளவர் நீர் பாவமாய் மாற்றப்பட்டீர்
நீதிமானாக என்னை மாற்றினீர்
கிருபையால் இலவசமாய் நீதிமான் ஆனேனே
சிலுவை மரணத்தில் என் பாவங்கள் நீங்கியதே

கிறிஸ்து எனக்காய் சாபமாய் மாறினீர்
ஆசீர்வாதமாக என்னை மாற்றினீர்
ஆசீர்வாதமானேனே(நீர்)
எனக்காய் சாபமானதனால்
சிலுவை மரணத்தில் என் சாபங்கள் நீங்கியதே

ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் நீர் எல்லாமே இழந்தீரே
எல்லாவற்றாலும் என்னை நிரப்பிடவே
செல்வந்தனாய் ஆனேனே நீர் ஏழ்மையானதனால்
சிலுவை மரணத்தில் என் தரித்திரம் நீங்கியதே

என் பாவம் யாவையும் உடலிலே சுமந்தீரே
உம் சுகத்தை என் உடலில் தந்தீரே
பாவத்தில் விளைவுகளை உம்
மரணத்தால் வென்றீரே
காயங்களால் நான் சுகமானேனே – உம்

வல்லமையும் பெலனும் ஞானமும் ஐஸ்வர்யமும்
மகிமையும் ஸ்தோத்திரமும் உமக்கே உரியதே
இயேசுவே இயேசுவே ஆட்டுக்குட்டியானவரே – எங்கள்
எங்கள் இயேசுவே எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே

Aattukkuttiyaanavarae Enakkaaka Paliyaaneer
Aattukkuttiyaanavarae En Paavangal Sumantheer
Umakkae Engal Aaraathanai

Parisuththam Ullavar Neer Paavamaay Maattappattir
Neethimaanaaka Ennai Maattineer
Kirupaiyaal Ilavasamaay Neethimaan Aanaenae
Siluvai Maranaththil En Paavangal Neengiyathae

Kiristhu Enakkaay Saapamaay Maarineer
Aaseervaathamaaka Ennai Maattineer
Aaseervaathamaanaenae(Neer)
Enakkaay Saapamaanathanaal
Siluvai Maranaththil En Saapangal Neengiyathae

Aisvaryam Ullavar Neer Ellaamae Ilantheerae
Ellaavattaாlum Ennai Nirappidavae
Selvanthanaay Aanaenae Neer Aelmaiyaanathanaal
Siluvai Maranaththil En Thariththiram Neengiyathae

En Paavam Yaavaiyum Udalilae Sumantheerae
Um Sukaththai En Udalil Thantheerae
Paavaththil Vilaivukalai Um
Maranaththaal Venteerae
Kaayangalaal Naan Sukamaanaenae – Um

Vallamaiyum Pelanum Njaanamum Aisvaryamum
Makimaiyum Sthoththiramum Umakkae Uriyathae
Yesuvae Yesuvae Aattukkuttiyaanavarae – Engal
Engal Yesuvae Ellaa Makimaikkum Paaththirarae

Enge Sumanthu Pogireer – எங்கே சுமந்து போகிறீர்

Enge Sumanthu Pogireer

எங்கே சுமந்து போகிறீர் சிலுவையை நீர்
எங்கே சுமந்து போகிறீர்

எங்கே சுமந்து போறீர் இந்தக் கானலில் உமது
அங்கம் முழுதும் நோக ஐயா என் ஏசுநாதா

தோளில் பாரம் அழுந்த தூர்க்கப் பெலம் இல்லாமல்
தாளுந் தத்தளிக்கவே தாப சோபம் உற நீர்

வாதையினால் உடலும் வாடித் தவிப்புண்டாக
பேதம் இல்லாச்சீமோனும் பின்னாகத் தாங்கிவர

தாயார் அழுதுவர சார்ந்தவர் பின் தொடர
மாயம் இல்லாத ஞான மாதர் புலம்பி வர

வல்ல பேயைக் கொல்லவும் மரணந்தனை வெல்லவும்
எல்லை இல்லாப் பாவங்கள் எல்லாம் நாசமாகவும்

மாசணுகாத சத்திய வாசகனே உமது
தாசர்களைக் காக்கவும் தாங்காச் சுமையை எடுத்து
Enge Sumanthu Pogireer Lyrics In English

Engae Sumanthu Pokireer Siluvaiyai Neer
Engae Sumanthu Pokireer

Engae Sumanthu Poreer Inthak Kaanalil Umathu
Angam Muluthum Nnoka Aiyaa En Aesunaathaa

Tholil Paaram Aluntha Thoorkkap Pelam Illaamal
Thaalun Thaththalikkavae Thaapa Sopam Ura Neer

Vaathaiyinaal Udalum Vaatith Thavippunndaaka
Paetham Illaachchaீmonum Pinnaakath Thaangivara

Thaayaar Aluthuvara Saarnthavar Pin Thodara
Maayam Illaatha Njaana Maathar Pulampi Vara

Valla Paeyaik Kollavum Marananthanai Vellavum
Ellai Illaap Paavangal Ellaam Naasamaakavum

Maasanukaatha Saththiya Vaasakanae Umathu
Thaasarkalaik Kaakkavum Thaangaach Sumaiyai Eduththu

Siluvayil Thongum Yesuvai Paar – சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்

Siluvayil Thongum Yesuvai Paar

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்
திரு இரத்தம் சிந்தும் தேவனைப்பார்

முள்முடி தலையில் பாருங்களேன்
முகமெல்லாம் இரத்தம் அழகில்லை
கள்வர்கள் நடுவில் கதறுகிறார்
கருணை தேவன் உனக்காக

கைகால் ஆணிகள் காயங்களே
கதறுகிறார் தாங்க முடியாமல்
இறைவா ஏன் என்னை கைநெகிழ்ந்தீர்
என்றே அழுது புலம்புகின்றார்

Siluvaiyil Thongum Yesuvaippaar
Thiru Iraththam Sinthum Thaevanaippaar

Mulmuti Thalaiyil Paarungalaen
Mukamellaam Iraththam Alakillai
Kalvarkal Naduvil Katharukiraar
Karunnai Thaevan Unakkaaka

Kaikaal Aannikal Kaayangalae
Katharukiraar Thaanga Mutiyaamal
Iraivaa Aen Ennai Kainekilntheer
Ente Aluthu Pulampukintar

Anbin Mugathai Andru – அன்பின் முகத்தை அன்று

Anbin Mugathai Andru

அன்பின் முகத்தை அன்று நான் கண்டேன்

கல்வாரி மலை மேல் – தேவ அன்பின்
எல்லை அன்று நான் கண்டேன்
கொல்கொதா மலை மேல்

தியாகத்தின் நல் ஓசையைக் கேட்டேன்
கருனையின் முகங்கண்டேன்
கல்வாரி மலைமேல் அன்று

தேவ திருசுதன் அன்று அம்மலை மேல்
பாடுகள் ஏற்றதினால்
மனுக்குல பாவம் தீர்த்திடவே அவர்
சிதைந்து மாண்டதினால் ஓ….ஓ..

இரட்சகர் இயேசு அன்று அம்மலை மேல்
இரத்தம் சிந்தினதால்
திருக்கால் கரங்கள் மூன்றாணிகளால்
துளைக்கத் தொங்கினதால் ஓ…ஓ….

Anbin Mugathai Andru Naan Kantaen

Kalvaari Malai Mael – Thaeva Anpin
Ellai Antu Naan Kanntaen
Kolkothaa Malai Mael

Thiyaakaththin Nal Osaiyaik Kaettaen
Karunaiyin Mukanganntaen
Kalvaari Malaimael Antu

Thaeva Thirusuthan Antu Ammalai Mael
Paadukal Aettathinaal
Manukkula Paavam Theerththidavae Avar
Sithainthu Maanndathinaal O….o..

Iratchakar Yesu Antu Ammalai Mael
Iraththam Sinthinathaal
Thirukkaal Karangal Moontannikalaal
Thulaikkath Thonginathaal O…o….

Undhan Kaayangal Enthan Paavangaloo – உந்தன் காயங்கள் எந்தன் பாவங்களோ

Undhan Kaayangal Enthan Paavangaloo

உந்தன் காயங்கள் எந்தன் பாவங்களோ
உந்தன் வேதனைகள் எந்தன் மீறுதலோ
எனக்காக உலகில் வந்தவரே
எந்தன் பாவம் போக்க மரித்தவரே
உந்தன் அன்பை சொல்ல வார்த்தை இல்லை
உம்மை போல உலகில் யாருமில்லை

சேற்றில் கிடந்த எனக்காக சாபம் ஆனீரோ
நாற்றம் பிடித்த எனக்காக உம் அழகை துறந்தீரோ
உந்தன் ரத்தம் சிந்தி என் பாவம் கழுவினீர்
உம்மை பலியாய் தந்து என் பாதை மாற்றினீர்

உந்தன் நேசம் அறியாமல் நான் தூரம் சென்றேனே
உந்தன் பாசம் பிரியாமல் நான் விலகி சென்றேனே
தேடி வந்தீர் என்னையும் வாழ வைத்தீட
எந்தன் பார சிலுவையை நீர் சுமந்திட

Unthan Kaayangal Enthan Paavangalo
Unthan Vaethanaikal Enthan Meeruthalo
Enakkaaka Ulakil Vanthavarae
Enthan Paavam Pokka Mariththavarae
Unthan Anpai Solla Vaarththai Illai
Ummai Pola Ulakil Yaarumillai

Settil Kidantha Enakkaaka Saapam Aaneero
Naattam Pitiththa Enakkaaka Um Alakai Thurantheero
Unthan Raththam Sinthi En Paavam Kaluvineer
Ummai Paliyaay Thanthu En Paathai Maattineer

Unthan Naesam Ariyaamal Naan Thooram Sentenae
Unthan Paasam Piriyaamal Naan Vilaki Sentenae
Thaeti Vantheer Ennaiyum Vaala Vaiththeeda
Enthan Paara Siluvaiyai Neer Sumanthida

Kandeerkalo Siluvayil – கண்டீர்களோ சீலுவையில்

Kandeerkalo Siluvayil
கண்டீர்களோ சீலுவையில்
மரிக்கும் இயேசுவை
கண்டீர்களோ காயங்களில்
சொரியும் ரத்தத்தை

மன்னியும் என்ற வேண்டலை
கேட்டீர்களே ஐயோ
ஏன் கைவிட்டீர் என்றார்
அதை மறக்கக்கூடுமோ

கண்மூடி தலை சாயவே
முடிந்தது என்றார்
இவ்வாறு லோக மீட்பையே
அன்பாய் உண்டாக்கினார்

அவ்வேண்டல் ஓலம் காயத்தால்
ஈடேற்றம் வந்ததே
ஆ பாவீ இதை நோக்குங்கால்
உன் தோஷம் தீருமே

சீர்கெட்டு மாண்டு போகையில்
பார்த்தேன் என் மீட்பரை
கண்டேன் கண்டேன் சிலுவையில்
மரிக்கும் இயேசுவை

Kandeerkalo Siluvayil
Marikkum Yesuvai
Kannteerkalo Kaayangalil
Soriyum Raththaththai

Manniyum Enta Vaenndalai
Kaettirkalae Aiyo
Aen Kaivittir Entar
Athai Marakkakkoodumo

Kannmooti Thalai Saayavae
Mutinthathu Entar
Ivvaatru Loka Meetpaiyae
Anpaay Unndaakkinaar

Avvaenndal Olam Kaayaththaal
Eetaettam Vanthathae
Aa Paavee Ithai Nnokkungaal
Un Thosham Theerumae

Seerkettu Maanndu Pokaiyil
Paarththaen En Meetparai
Kanntaen Kanntaen Siluvaiyil
Marikkum Yesuvai