Yesu Sumanthu Kondare – இயேசு சுமந்து கொண்டாரே

Yesu Sumanthu Kondare
1. இயேசு சுமந்து கொண்டாரே
நான் சுமக்க தேவையில்லை

இயேசுவின் காயங்களால்
சுகமானேன் சுகமானேன்

2. பெலவீனம் சுமந்து கொண்டார்
பெலவானாய் மாற்றிவிட்டார் – இயேசுவின்

3. என் நோய்கள் சுமந்து கொண்டார்
என் துக்கம் ஏற்றுக் கொண்டார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *