Song Tags: Fr. S.J.Berchmans Song Lyrics

Thagappane Thandhaiye – தகப்பனே தந்தையே

Thagappane Thandhaiye

தகப்பனே தந்தையே
தலைநிமிரச் செய்பவர் நீரே – 2 (1)

கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே
தலை நிமிரச் செய்பவர் நீரே – 2 (2)

1. எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டனர்
எதிர்த்தெழுவோர் எத்தனை மிகுந்துவிட்டனர் – 2
ஆனாலும் சோர்ந்து போவதில்லை தளர்ந்து விடுவதில்லை – 2

தகப்பன் நீர் தாங்குகிறீர்
என்னைத் தள்ளாட விடமாட்டீர் – 2 (…கேடகம் நீரே)

2. படுத்துறங்கி மகிழ்வுடனே விழித்தெழுவேன்
ஏனெனில் கர்த்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் – 2
அச்சமில்லையே கலக்கமில்லையே – 2

வெற்றி தரும் கர்த்தர் என்னோடு
தோல்வி என்றும் எனக்கில்லையே – 2 (…கேடகம் நீரே)

3. ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் ஸ்தோத்தரிப்பேன்
அறிவுக்கெட்டா பேர் அமைதி பாதுகாக்குதே – 2
நீர் விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை – 2

அவைகளையே தியானம் செய்கின்றேன்
தினம் அறிக்கை செய்து ஜெயம் எடுப்பேன் – 2 (…கேடகம் நீரே)

Thagappane thandhaiye
thalai nimira cheibavar neere – 2 (1)

kedagam neere magimaiyum neere
thalai nimira cheibavar neere – 2 (2)

1. Edhirigal evvalavaai perugivittanar
edhirththezhuvor eththanai migunthuvittanar – 2
aanaalum sorndhu povadhillai thalarndhu viduvadhillai – 2

thagappan neer thangugireer
ennai thallada vidamaatteer – 2 (…kedagam neere)

2. Paduththurangi magizhvudane vizhiththezhuven
yenenil karthar ennai aadharikkindreer – 2
achchamillaiye kalakkamillaye – 2

vettri tharum karththar ennodu
tholvi endrum enakkillaye – 2 (…kedagam neere)

3. Ondrukkum naan kalangaamal sthotharippen
arivukettaa per amaidhi paadhugaakkudhe – 2
neer virumbaththakkavai thooymaiyaanavai – 2

avaigalaiye dhyaanam seigindren
dhinam arikkai seidhu jeyam eduppen – 2 (…kedagam neere)

Naan Paadumpothu – நான் பாடும் போது

Naan Paadumpothu
நான் பாடும் போது என் உதடு கெம்பீரித்து மகிழும்
நீர் மீட்டுக் கொண்ட என் ஆன்மா (சங் 71:23)
அக்களித்து அகமகிழும்

1. நான் பாடுவேன் நான் துதிப்பேன் (சங் 71:14)
இரவு பகல் எந்நேரமும்
உம் துதியால் என் நாவு
நிறைந்து இருக்கிறது

நாள்தோறும் உம்மை துதிப்பேன் (சங் 71:14)
நம்பிக்கையோடு துதிப்பேன்

2. எப்போதும் நான் தேடும் (சங் 71:3)
கன்மலை நீர் தானே
புகலிடமும் காப்பகமும்
எல்லாம் நீர்தானே

3. கருவறையில் இருக்கும் போது (சங் 71:6)
கர்த்தர் என்னை பராமரித்தீர்
குறைவின்றி குழந்தையாக
வெளியே கொண்டுவந்தீர்

4. இளமை முதல் இதுவரையில் (சங் 71:5)
நீரே என் எதிர்காலம்
நீர் தானே என் தலைவர்
நோக்கமும் நம்பிக்கையும்

5. முதிர்வயது ஆனாலும் (சங் 71:9)
தள்ளிவிடாதவரே
பெலன் குன்றி போகும் போது
கைவிடாதவரே

Thulluthaiyaa Um Naamam Solla Solla – துள்ளுதையா உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல

Thulluthaiyaa Um Naamam Solla Solla

துள்ளுதையா.. உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல
துதித்து துதித்து தினம்
மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து மனம் துள்ளுதையா

1. அன்பு பெருகுதையா
என் அப்பாவின் நிழல்தனிலே
அபிஷேகம் வளருதையா
எபிநேசர் பார்வையிலே

2. உள்ளங்கள் மகிழுதையா
உம்மோடு இருக்கையிலே
பள்ளங்கள் நிரம்புதையா
பாடி துதிக்கையிலே

3. நம்பிக்கை வளருதையா
நாதா உம் பாதத்திலே
நன்மைகள் பெருகுதையா
நாள்தோறும் துதிக்கையிலே

4. நோய்கள் நீங்குதையா
உம்மை நோக்கிப் பார்க்கையிலே
பேய்கள் அலறுதையா
பெரியவர் நாமத்திலே

5. கண்ணீர்கள் மறையுதையா
கர்த்தர் உம் சமூகத்திலே
காயங்கள் ஆறுதையா
கருத்தோடு துதிக்கையிலே

Thulluthaiyaa.. Um Naamam Solla Solla
Thuthiththu Thuthiththu Thinam
Makizhnthu Makizhnthu Manam Thulluthaiyaa

1. Anbu Perukuthaiyaa
En Appaavin Nizhalthanile
Abishekam Valaruthaiyaa
Ebinesar Paarvaiyile

2. Ullankal Makizhuthaiyaa
Ummodu Irukkaiyile
Pallankal Nirambuthaiyaa
Paadi Thuthikkaiyile

3. Nambikkai Valaruthaiyaa
Naathaa Um Paathaththile
Nanmaikal Perukuthaiyaa
Naalthorum Thuthikkaiyile

4. Noykal Neenkuthaiyaa
Ummai Nokkip Paarkkaiyile
Peykal Alaruthaiyaa
Periyavar Naamaththile

5. Kanneerkal Maraiyuthaiyaa
Karththar Um Samookaththile
Kaayankal Aaruthaiyaa
Karuththodu Thuthikkaiyile

Maha Maha Periyathu – மகா மகா பெரியது

Maha Maha Periyathu

மகா மகா பெரியது உம் இரக்கம்
ஒவ்வொரு நாளும் புதியது உம் கிருபை

தேற்றிடும் கிருபை
உயிர்ப்பிக்கும் கிருபை
விலகாத மாறாத கிருபை

1. மிகக் கொடிய வேதனையில்
இடுக்கண்கள் மத்தியில்
விழுந்து விட்டேன் உம் கரத்தில் – 2
கொள்ளைநோய் விலகனும்
ஜனங்கள் வாழனும்
உம் நாமம் உயரனுமே – 4

உம் இரக்கம் உம் தயவு அளவிட முடியாதைய்யா – 2

2. பெலவீனங்களைக் குறித்து
பரிதவிக்கும் மிகப்பெரிய
பிரதான ஆசாரியரே – 2
ஏற்ற வேளை உதவி செய்யும்
கிருபையை நான் நம்பியே
கிருபாசனம் வந்திருக்கிறேன் – 4

உம் இரக்கம் உம் தயவு அளவிட முடியாதைய்யா – 2

3. கிழக்கு மேற்கு உள்ள தூரம்
குற்றங்கள் அகற்றுகின்ற
கிருபையுள்ள நல்ல தகப்பனே – 2
பூலோகம் பரலோகம்
எவ்வளவு உயர்ந்ததோ
அவ்வளவு கிருபை உயர்ந்தது. -4

உம் இரக்கம் உம் தயவு அளவிட முடியாதைய்யா – 2

4. திருப்பாதம் காத்திருந்து
மன்றாடும் பிள்ளைகள் மேல்
மனதுருகும் நல்ல தகப்பனே – 2
பஞ்சத்திலே பசியாற்ற
நோயிலிருந்து காப்பாற்ற
நோக்கமாய் இருப்பவரே – 4

உம் இரக்கம் உம் தயவு அளவிட முடியாதைய்யா – 2

Aathumavae Kartharaiye Nokki – ஆத்துமாவே கர்த்தரையே நோக்கி

Aathumavae Kartharaiye Nokki
ஆத்துமாவே கர்த்தரையே
நோக்கி அமர்ந்திரு -2
நான் நம்புவது அவராலே (கர்த்தராலே)
வருமே வந்திடுமே -2 -ஆத்துமாவே

1. விட்டுவிடாதே நம்பிக்கையை
வெகுமதி உண்டு…
விசுவாசத்தால் உலகத்தையே
வெல்வது நீதான் -2
உனக்குள் வாழ்பவர் உலகை ஆள்பவர் -2

நான் நம்புவது அவராலே (கர்த்தராலே)
வருமே வந்திடுமே -2 -ஆத்துமாவே

2. உன்னதமான கர்த்தர் கரத்தின்
மறைவில் வாழ்கின்றோம்…
சர்வ வல்லவர் நிழலில் தினம்
வாசம் செய்கின்றோம் -2
வாதை அணுகாது
தீங்கு நேரிடாது -2 -நான் நம்புவது

3. பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்
மேற்கொள்ளாமல்…
பாதுகாத்து பயம் நீக்கி
ஜெயம் தருகின்றார் -2
சிறகின் நிழலிலே
மூடி மறைக்கின்றார் -2 -நான் நம்புவது

4. கர்த்தர் நமது அடைக்கலமும்
புகலிடமானார்…
நம்பியிருக்கும் நம் தகப்பன்
என்று சொல்லுவோம் -2
சோதனை ஜெயிப்போம்
சாதனை படைப்போம் -2 -நான் நம்புவது

5. நமது தேவன் என்றென்றைக்கும்
சதாகாலமும்….
இறுதிவரை வழி நடத்தும்
தந்தை அல்லவா -2
இரக்கம் உள்ளவர்
நம் இதயம் ஆள்பவர் -2 -நான் நம்புவது

Aathumaavae Karththaraiye
Nokki Amarnthiru -2
Naan Nambuvathu Kartharale
Varumae Vanthidumae -2 -Aathumaavae

1. Vittuvidathae Nambikaiyai Vegumathi Undu
Visuvasathaal Ulagaththaiye Velvathu Neethan
Unakkul Vaazhbavar Ulagai Aazhbavar

2. Unnathamaana Karathin Maraivil Vaazhkintrom
Sarva Vallavr Nizhali Thinam Vaasam Seikintrom
Vaathai Anugathu Theengu nearidathu

3. Paazhakkum Kollai Nooi Mearkollamal
Paathukaathu Bayam Neekki Jeyam Tharukintraar
Sirakin Nilalilae Moodimaraikintraar

3. Karthar Namathu Adaikalam Pugalidamanaar
Nambiyirukkum Nam Thagappan Entru Solluvom
Sothanai Jeyippom saathanai Padaippom

4. Namathu Devan Entratraikkum Sathakaalamum
Iruthivarai Vazhi Nadathum Thanthai Allava
Erakkamullavar Nam Idhayam Aazhbavar

Vizhundhu Pogaamal – விழுந்து போகாமல்

Vizhundhu Pogaamal

விழுந்து போகாமல்
தடுக்கி விழாமல்
காக்க வல்லவரே
தினமும் காப்பவரே

உமக்கே உமக்கே
மகிமை மாட்சிமை

1. மகிமையின் சன்னிதானத்தில்
மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் -உம்
மாசற்ற மகனாக (மகளாக)
நிறுத்த வல்லவரே

2. அதிகாரம் வல்லமை
கனமும் மகத்துவமும்
இப்போதும் எப்போதுமே
உமக்கே உரித்தாகட்டும்

3. மெய் ஞானம் நீர்தானையா
இரட்சகரும் நீர்தானையா
மீட்பரும் நீர்தானையா
என் மேய்ப்பரும் நீர்தானையா

Vizhundhu Pogaamal
Thadukki Vilamal
Kaakka Vallavare
Thinamum Kappavare

Umakke Umakke
Magimai Maatchimai

1. Magimaiyin sannithaanathil
Miguntha Magilchiyudan – Um
Maasattra Maganaga (Magalaga)
Nirutha Vallavare

2. Adikaaram Vallamai
Ganamum Magathuvamum
Ippothum Eppothumae
Umakke Uriththagattum

3. Mei Gananam Neerthanaiya
Ratchakarum neerthanaiya
Meetparum Neerthanaiya
En Meipparum Neerthanaiya

Kaarunyam Ennum – காருண்யம் என்னும் கேடயத்தால்

Kaarunyam Ennum
காருண்யம் என்னும் கேடயத்தால்
காத்துக்கொள்கின்றீர்
கர்த்தாவே நீதிமானை
ஆசீர்வதிக்கின்றீர் -2

எதிர்கால பயமில்லையே
நீர் எனக்குள் இருப்பதால் -2
எதைக்குறித்தும் கலக்கம் இல்ல
எனக்குள்ளே இருப்பதனால் -2 -காருண்யம்

1. (உம்மை) நம்பும் மனிதர் சந்தோஷமாய்
மகிழ்வுடன் பாடுவார்கள் -2
அவர்களை நீர் காப்பாற்றுவீர்
அனுதினமும் கைவிடாமல் -2 -எதிர்கால

2. தெரிந்துகொண்டீர் உமக்கென்று
அதை நான் அறிந்துகொண்டேன் -2
நீதியுள்ள பலிசெலுத்தி
உம்மையே நான் சார்ந்துகொண்டேன் -2 -எதிர்கால

3. உலகம் தருகின்ற மகிழ்வைவிட
மேலான மகிழ்ச்சி நீரே -2
சமாதானத்தால் நிரப்புகிறீர்
சுகம் தந்து நடத்துகிறீர் -2 -எதிர்கால

Kaarunyam Ennum
Keadayaththaal Kaathukollukinteer
Karthavae Neethimaanai
Aasirvathikintreer -2

Ethir Kaala Bayamillayae
Neer Enakkul Iruppathaal -2
Yethai Kurithum Kalakamillai
Enakkullae Irupathanaal -2 -Kaarunyam

1. Nambum Manithar Santhosamaai
Magiluvdan Paaduvaargal -Ummai -2
Avarkalai Neer Kappattruveer
Anudhinamum Kaividamal -2 -Kaarunyam

2. Therinthukondeer Umakontru
Athai Naan Arinthukondean -2
Neethiyulla Baliseluthi Ummaiyae
Naan Saarthukondean -2 -Kaarunyam

3. Ulagam Tharukintra Magilvaivida
Mealana Maglichi Neerae -2
Samathanathaal Niruppkireer
Sugan Thanthu Nadathukireer -2 -Kaarunyam

Balipeedamae Balipeedamae – பலிபீடமே பலிபீடமே

Balipeedamae Balipeedamae

பலிபீடமே பலிபீடமே-2
கறைகள் போக்கிடும்
கண்ணீர்கள் துடைத்திடும்
கல்வாரி பலிபீடமே-2-பலிபீடமே

1. பாவ நிவிர்த்தி செய்ய
பரிகார பலியான
பரலோக பலிபீடமே-2
இரத்தம் சிந்தியதால்
இலவசமாய் மீட்பு தந்த
இரட்சகர் பலிபீடமே -2 -பலிபீடமே

2. மன்னியும் மன்னியும் என்று
மனதார பரிந்து பேசும்
மகிமையின் பலிபீடமே -2
எப்போதும் வந்தடைய
இரக்கம் சகாயம் பெற
ஏற்ற பலிபீடமே – 2 -பலிபீடமே

3. ஈட்டியால் விலாவில்
எனக்காக குத்தப்பட்ட
என் நேசர் பலிபீடமே -2
இரத்தமும் தண்ணீரும்
புறப்பட்டதே ஜீவ நதியாய்
எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் -2 -பலிபீடமே

4. எல்லாம் முடிந்ததென்று
அனைத்தையும் செய்துமுடித்த
அதிசய பலிபீடமே -2
ஒப்படைத்தேன் ஆவியை
என்று சொல்லி அர்ப்பணித்த
ஒப்பற்ற பலிபீடமே -2 -பலிபீடமே

Balipeedamae Balipeedamae
Karaikaigal Pokkidum
Kanneergal Thudaithidum
Kalvaari Balipeedamae

1. Paava Nivirthi seiya
Parikaara Baliyana
Paraloga Balipeedamae
Ratham Sinthiyathaal
Ilavasamaai Meetpu Thantha
Ratchar Balipeedamae -2 -Balipeedamae

2. Manniyum Manniyum Entru
Manathaara Purinthu Pesum
Magimaiyin Balipeedamae
Eppothum Vanthadaiya
Erakkam Sahayam Pera
Yettra Balipeedamae -2 -Balipeedamae

3. Eettiaal Vilaavil
Enakaga Kuththappatta
En Nesar Balipeedamae
Rathamum Thanneerum
Purappatta Jeeva Nathiyaai
Eppadi Naan Nantri Solluvean -2 -Balipeedamae

4. Ellaam Mudinthathentru
Aanaithaiyum Seithumuditha
Adisaya Balipeedamae
Oppadaithean Aaviyai
Entru Solli Arpanitha
Opptra Balipeedamae -2 -Balipeedamae

Kalangum Naeramellam – கலங்கும் நேரமெல்லாம்

Kalangum Naeramellam
கலங்கும் நேரமெல்லாம்
கண்ணீர் துடைப்பவரே
ஜெபம் கேட்பவரே
சுகம் தருபவரே -2

1. ஆபத்து நாட்களிலே
அதிசயம் செய்பவரே -2
கூப்பிடும்போதெல்லாம்
பதில் தருபவரே -2

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம் -2
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம் -2

2. தொல்லைகள் சூழ்ந்திருக்கையில்
துணையாய் வருபவரே -2
வல்லமை வலக்கரத்தால்
விடுதலை தருபவரே -2 -யெகோவா ராஃப்பா

3. பெலவீனம் ஏற்றுக்கொண்டீர்
நோய்கள் சுமந்துகொண்டீர் -2
சுகமானேன் சுகமானேன்
இரட்சகர் தழும்புகளால் -2 -யெகோவா ராஃப்பா

4. உம்மையே நம்புவதால்
நான் அசைக்கப்படுவதில்லை -2
சகலமும் நன்மைக்கேதுவாய்
தகப்பன் நடத்துகிறீர் -2 -யெகோவா ராஃப்பா

Kalangum Naeramellam
Kanneer Thudaipavare
Jebam Ketpavare
Sugam Tharubavare -2

1. Aabaththu Naatkalilae
Adisayam Seibavarae
Kooppidum Pothellam
Bathil Tharubavare

Yehova Raffha
Sugam Tharum Thagappan
Umakkae Sthothiram
Uyirulla Naalellam

2. Thollaigal Suzhnthirukukaiyil
Thunaiyaai Varubavarae -2
Vallamai Valakarathaal
Viduthalai Tharubavarae -2 -Yehova Raffha

3. Belaveenam Yettrukondeer – En
Nooigal Sumanthukondeer – En -2
Sugamanean Sugamanean
Ratchakar Thazhumbugalaal – En -2 -Yehova Raffha

4. Ummaiyae Nambuvathaal – Naan
Aasaikapaduvathillai -2
Sagalamum Nanmaiku Yethuvaai
Thagappan Nadathikireer -2 -Yehova Raffha

Pillai Naan Deva Pillai Naan – பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்

Pillai Naan Deva Pillai Naan
பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்
பாவி அல்ல பாவி அல்ல
பாவம் செய்வது இல்ல
இனி பாவம் செய்வது இல்ல -2

1. கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தால்
பிள்ளையானேன் பிதாவுக்கு -2
(நான்) தரித்துக்கொண்டேன் இயேசுவை -2
அவருக்குள் வாழ்கின்றேன் -2

அல்லேலுயா ஆனந்தமே
அல்லேலுயா பேரின்பமே -2 -பிள்ளை நான்

2. ஒரே ஒருதரம் இயேசு அன்று
சிலுவையில் பலியானதால் -2
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டேன் -2
இறைமகனா(ளா)கிவிட்டேன் -2 -அல்லேலுயா

3. உலகமே அன்று தோன்றும் முன்னால்
முன் குறித்தீரே என்னை -2
குற்றமற்ற மகனா(ளா)க -2
தூய வாழ்வு வாழ -2 -அல்லேலூயா

4. புதியதோர் வழியை திறந்து வைத்தீர்
கல்வாரி சிலுவையினால் -2
திரைச்சீலை கிழிந்தது அன்று -2
நுழைந்தோம் உம் சமுகம் -2 -அல்லேலூயா

Pillai Naan Dhaeva Pillai Naan
Paavi Alla Paavi Alla
Paavam Seivadhu Illa
Ini Paavam Seivadhu Illa – 2

1. Kiristhuvai Patrum Visuvaasathaal
Pillaiyaanaen Pidhaavukku – 2
(Naan ) Tharithukondaen Yaesuvai
Avarukkul Vaazhgindraen

Alleluia Aanandhamae
Alleluia Paerinbamae – 2 – Pillai Naan

2. Orae Orutharam Yaesu Andru
Siluvaiyil Baliyaanadhaal – 2
Parisuthamaakappattaen – 2
Iraimaganaa(laa)givittaen – 2
– Alleluia

3. Ulagamae Andru Thoandrum Munnaal
Mun Kuritheerae Ennai – 2
Kutramatra Maganaa(laa)ga -2
Thooya Vaazhvu Vaazha – 2
– Alleluia

4. Puthiyathoar Vazhiyai Thirandhu Vaitheer
Kalvaari Siluvaiyinaal – 2
Thiraicheelai Kizhindhadhu Andru – 2
Nuzhaindhoam Um Samugam – 2
– Alleluia