Song Tags: Tamil Heaven Songs

When The Saints Go Marching By

When The Saints Go Marching By (2)
Lord I want to be among the members
When the saints go marching by

பரிசுத்தர் பவனியிலே (2)
நாதா நான் ஒரு அங்கத்தினனாக
காண வாஞ்சிக்கிறேன்

Nigarilla Raajiyam – நிகரில்லா ராஜ்ஜியம் வருக

Nigarilla Raajiyam Varuga
நிகரில்லா ராஜ்ஜியம் வருக
அந்த ராஜ்ஜியத்தில் நான் மகிழ
உம்மோடு சேர்ந்து வாழ
எனக்கு ஆசை (2)

வருக உம் ராஜ்ஜியம் வருக
வருக ராஜ்ஜியம் வருக (2)
உம்மோடு சேர்ந்து வாழ
எனக்கு ஆசை (2)

1.பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று
உம்மை நான் பாடனுமே (2)
தூதர்களோடு ஆடிப்பாடி
மகிழனுமே (2)

வருக உம் ராஜ்ஜியம் வருக
வருக ராஜ்ஜியம் வருக (2)
உம்மோடு சேர்ந்து வாழ
எனக்கு ஆசை (2) – நிகரில்லா

2.உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்கள்
போதுமே ஆண்டவரே (2)
யுகயுகமாய் உம்மோடு
வாழனுமே ஆண்டவரே (2)

வருக உம் ராஜ்ஜியம் வருக
வருக ராஜ்ஜியம் வருக (2)
உம்மோடு சேர்ந்து வாழ
எனக்கு ஆசை (2) – நிகரில்லா

Nigarilla Raajiyam Varuga
Antha Raajyathil Naan Maghizha
Ummodu Sernthu Vaazhala
Enaku Aasa – 2

Varugha Um Raajiyam Varuga
Varugha Raajiyam Varuga -2
Ummodu Sernthu Varuga
Enaku Aasa -2

1. Parisuthar Parisuthar Endru
Ummai Naan Paadanumae – 2
Thoodharkalodu Aadi Paadi
Maghizanumae – 2

Varugha Um Raajiyam Varuga
Varugha Raajiyam Varuga -2
Ummodu Sernthu Varuga
Enaku Aasa -2

2. Ulaghathil Vaazntha Naatkal
Pothumae Aandavarae – 2
Yugha Yughamaai Ummodu
Vaazhanumae Aandavarae – 2

Varugha Um Raajiyam Varuga
Varugha Raajiyam Varuga -2
Ummodu Sernthu Varuga
Enaku Aasa -2

Seeyone Nee – சீயோனே நீ விழித்தெழும்பிடுவாய்

Seeyone Nee
1. சீயோனே நீ விழித்தெழும்பிடுவாய்
சாலேமின் ராஜன் இதோ வருவதால்
சீல குணமுள்ள அன்பின் தயாளன்
ஆகாயம் மேலே எழுந்திதோ வாரார்

2. பூ மண்டலங்கள் கிடு நடுங்கிடுதே
வான மண்டலங்களும் நடுங்கிடுதே
பாசமில்லாத உம் மானிடர் பூவில்
பயந்தங்கும் இங்கும் ஓடுவதாலே

3. மாய உலகத்தை வெறுத்துவிட்டால் நீ
மாட்சிமை தங்கும் நகர் சேரலாமே
மகிமையின் சாயல் அணிந்தவராய் நாம்
மணவாளனோடு ஏகிடுவோமே

4. பலவித துன்பங்கள் நிறைந்துமே வருதே
காரிருள் நாட்களும் நெருங்கிடுதே
அந்தகார பிரபு வெளியாகும் முன்னே
சந்தோஷ ராஜ்யத்தில் சேர்ந்திடலாம் நாம்

5. திருச்சபையே உன் தீபங்கள் எல்லாம்
சூர்ய ப்ரபையாய் திலங்கட்டுமே
மகிமையின் ரதத்துடன் உதித்திடும் போது
மணவாளனோடு நாம் மறுரூபமாவோம்்

1.Seeyone Nee Vizhithezhumbiduvaai
Saalemin Rajan Idho Varuvadhaal
Seela Gunamulla Anbin Dayaalan
Aagaayam Maele Ezhundhidho Vaaraar

2. Poo Mandalangal Kidu Nadungidudhe
Vaana Mandalangalum Nadungidudhe
Paasamilaa Um Maanidar Poovil
Payandhangum Ingum Oduvadhaale

3. Maaya Ulagathai Veruthuvitaal Nee
Maatchimai Thangum Nagar Seralaame
Magimaiyin Saayal Anindhavaraai Naam
Manavaalanodu Yegiduvome

4. Palavidha Thunbangal Niraindhume Varudhe
Kaarirul Naatkalum Nerungidudhe
Andhakaara Prabhu Veliyaagum Munne
Santhosha Raajyathil Serndhidalaam Naam

5. Thiruchchabaiye Un Deepangal Ellaam
Soorya Prabaiyaai Thilangatume
Magimaiyin Radhathudan Udhithidum Podhu
Manavaalanodu Naam Maruroobamaavom

Anbil Ennai Parisuthanaaka – அன்பில் என்னைப் பரிசுத்தனாக்க

Anbil Ennai Parisuthanaaka
1. அன்பில் என்னைப் பரிசுத்தனாக்க
உம்மைக் கொண்டு சகலத்தையும்
உருவாக்கியே நீர் முதற்பேரானீரோ
தந்தை நோக்கம் அநாதியன்றோ

என் இயேசுவே நேசித்தீரோ
எம்மாத்திரம் மண்ணான நான்
இன்னும் நன்றியுடன் துதிப்பேன்

2. மரித்தோரில் முதல் எழுந்ததினால்
புது சிருஷ்டியின் தலையானீரே
சபையாம் உம் சரீரம் சீர் பொருந்திடவே
ஈவாய் அளித்தீர் அப்போஸ்தலரை

3. முன்னறிந்தே என்னை அழைத்தீரே
முதற்பேராய் நீர் இருக்க
ஆவியால் அபிஷேகித்தீர் என்னையுமே
உம் சாயலில் நான் வளர

4. வருங்காலங்களில் முதற்பேராய்
நீர் இருக்க நாம் சோதரராய் உம்
கிருபையின் வார்த்தையை வெளிப்படுத்தி
ஆளுவோம் புது சிருஷ்டியிலே

5. நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்திடுதே
நான் இதற்கென்ன பதில் செய்குவேன்
உம்மகா நோக்கம் முற்றுமாய் நிறைவேறிட
என்னை தந்தேன் நடத்திடுமே

 1. Anbil Ennai Parisuthanaakka
  Ummai Konndu Sakalathaiyum
  Uruvaakkiyae Neer Mutharpaeraaneero
  Thanthai Nookkam Anaathiyanto

En Yesuvae Naesitheero
Emmaathiram Mannaana Naan
Innum Nandriyudan Thuthippaen

 1. Marithoril Muthal Elunthathinaal
  Puthu Sirushtiyin Thalaiyaaneerae
  Sabaiyaam Um Sareeram Seer Porunthidavae
  Eevaai Alitheer Aposthalarai – En Yesuvae
 2. Munnarinthae Ennai Alaitheerae
  Mutharpaeraai Neer Irukka
  Aaviyaal Abishaekitheer Ennaiyumae
  Um Saayalil Naan Valara – En Yesuvae
 3. Varungaalangalil Mutharpaeraai
  Neer Irukka Naam Sothararaai Um
  Kirubaiyin Vaarthaiyai Velippaduthi
  Aaluvom Puthu Sirushtiyilae – En Yesuvae
 4. Nantiyaal En Ullam Nirainthiduthae
  Naan Itharkenna Pathil Seykuvaen
  Ummakaa Nnokkam Muttumaay Niraivaerida
  Ennai Thanthaen Nadaththidumae – En Yesuvae

 

Kuthukalam Niraintha Nannall – குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்

Kuthukalam Niraintha Nannall

குதுகலம் நிறைந்த நன்னாள்
நடுவானில் மின்னிடுமே
இதுவரை இருந்த துன்பமில்லை
இனி என்றுமே ஆனந்தம்

1. தள கர்த்தனாம் இயேசு நின்று
யுத்தம் செய்திடுவார் நன்று
அவர் ஆவியினால் புதுப்பெலனடைந்து
ஜெயகீதங்கள் பாடிடுவோம் – குதுகலம்

2. புவி மீதினில் சரீர மீட்பு
என்று காண்போம் என ஏங்கும்
மன மகிழ்ந்திடவே அவர் வந்திடுவார்
மணவாட்டியை சேர்த்திடவே – குதுகலம்

3. ஜெப விழிப்புடன் வாஞ்சையாக
அவர் வருகையை எதிர்நோக்கி
நவ எருசலேமாய் தூயாலங்கிர்தமாய்
நாம் ஆயத்தமாகிடுவோம் – குதுகலம்

4. ஜீவ ஒளி வீசும் கற்களாக
சீயோன் நகர்தனிலே சேர்க்க
அருள் சுரந்திருந்தார் நாமம் வரைந்திருந்தார்
அவர் மகிமையில் ஆர்ப்பரிப்போம் – குதுகலம்

5. தேவ தூதர்கள் கானமுடன்
ஆரவார தொனி கேட்கும்
அவர் கிருபையினால் மறுரூபமாக
நம்மை இனிதுடன் சேர்த்திடுவார் – குதுகலம்

Kuthukalam Niraintha Nannaal
Naduvaanil Minnidume
Idhuvarai Iruntha Thunbamillai
Ini Endrume Aanantham

1. Thala Kartthanaam Yesu Nindru
Yuttham Seithiduvaar Nandru
Avar Aaviyinaal Pudhu Belanadainthu
Jeyageethangal Paadiduvom – Kuthukalam

2. Puvi Meethinil Sareera Meetpu
Endru Kaanbom Ena Yengum
Mana Magizhthidave Avar Vanthiduvaar
Manavaatiyai Sertthidave – Kuthukalam

3. Jeba Vizhippudan Vaanjaiyaaga
Avar Varugaiyai Edhirnokki
Nava Erusalemaai Thuyaalangrithamaai
Naam Aayatthamaagiduvom – Kuthukalam

4. Jeeva Oli Veesum Karkalaaga
Seeyon Nagarthanile Serkka
Arul Suranthirunthaar Naamam Varainthirunthaar
Avar Magimaiyil Aarpparippom – Kuthukalam

5. Deva Thoothargal Gaanamudan
Aaravaara Thoni Ketkum
Avar Kirubaiyinaal Maruroobamaaga
Nammai Inithudan Sertthiduvaar – Kuthukalam