Song Tags: Tamil Good Friday Songs

Kolkothave Kolai Marame – கொல்கொதாவே கொலை மரமே

Kolkothave Kolai Marame

கொல்கொதாவே கொலை மரமே
கோர மரணம் பாராய் மனமே
கோர மனிதர் கொலை செய்தார்
கோர காட்சி பார் மனமே

கந்தை அணிந்தார் நிந்தை சுமந்தார்
கள்ளார் நடுவில் கொலை மரத்தில்
எந்தனை மீட்க இத்தனைப் பாடேன்
எந்தன் ஜீவ நாயகா

என்னை மீட்ட கொலை மரமே
அன்னையே நான் என்ன செய்வேன்
என்னை உமக்கே ஒப்புவித்தேன்
என்றென்றுமாய் நான் வாழ

வானம் பூமி ஒன்றாய் இணைந்த
வல்ல தேவன் உமக்கே சரணம்
வாடி வாடி கொலை மரத்தில்
நிற்கும் காட்சி பார் மனமே

Kolkothaavae Kolai Maramae
Kora Maranam Paaraay Manamae
Kora Manithar Kolai Seythaar
Kora Kaatchi Paar Manamae

Kanthai Anninthaar Ninthai Sumanthaar
Kallaar Naduvil Kolai Maraththil
Enthanai Meetka Iththanai Paataen
Enthan Jeeva Naayakaa

Ennai Meetta Kolai Maramae
Annaiyae Naan Enna Seyvaen
Ennai Umakkae Oppuviththaen
Ententumaay Naan Vaala

Vaanam Poomi Ontay Innaintha
Valla Thaevan Umakkae Saranam
Vaati Vaati Kolai Maraththil
Nirkum Kaatchi Paar Manamae

Mulmudi Paaramo Thevane – முள்முடி பாரமோ தேவனே

Mulmudi Paaramo Thevane

முள்முடி பாரமோ தேவனே
இரத்தமும் வடியுதோ சிரசினில்
இவை யாவும் எனக்காக தேவனே
முழங்காலில் நிற்கிறேன் நாதரே

தோளிலே சிலுவையை சுமக்கிறீர்
தோள்களும் தாங்குதோ அப்பனே
முட்களும் கால்களில் குத்துதோ
முட்களைப் படைத்தவர் நீர் அன்றோ

கைகளில் ஆணியா குத்தினர்
களைக்குதோ கைகளும் இயேசுவே
சாட்டையால் முதுகினில் அடித்தனர்
சாட்டையும் ராஜனை அடித்ததோ

காடியா தாகத்துக்கு தந்தனர்
தண்ணீரைப் படைத்தவர் நீரன்றோ
கண்ணீரும் கண்களில் கொட்டுதோ
துடைப்பவர் யாருமே இல்லையோ

Kandaen Kalvaariyin Kaatchi – கண்டேன் கல்வாரியின் காட்சி

Kandaen Kalvaariyin Kaatchi

கண்டேன் கல்வாரியின் காட்சி
கண்ணில் உதிரம் சிந்துதே
அன்பான அண்ணல் நம் இயேசு
நமக்காய் பட்ட பாடுகள்

கல்வாரி மலை மீதிலே
கள்ளர்கள் மத்தியிலே
சிலுவையில் அறைந்தனரே
உனக்காய் ஜீவன் விட்டாரே

பாழும் உலகத்தின்
பாவப்பிணி போக்க
சிலுவை சுமந்து போகும்
காட்சி கண்முன் போகும்

பாவ உலகத்தில்
ஜீவிக்கும் மானிடனே
பாரும் அவர் உனக்காய்
குருசில் தொங்கும் காட்சியை

Kanntaen Kalvaariyin Kaatchi
Kannnnil Uthiram Sinthuthae
Anpaana Annnal Nam Yesu
Namakkaay Patta Paadukal

Kalvaari Malai Meethilae
Kallarkal Maththiyilae
Siluvaiyil Arainthanarae
Unakkaay Jeevan Vittarae

Paalum Ulakaththin
Paavappinni Pokka
Siluvai Sumanthu Pokum
Kaatchi Kannmun Pokum

Paava Ulakaththil
Jeevikkum Maanidanae
Paarum Avar Unakkaay
Kurusil Thongum Kaatchiyai

Kalvari Ratham Enakkaga Sinthi – கல்வாரி இரத்தம் எனக்காக சிந்தி

Kalvari Ratham Enakkaga Sinthi

கல்வாரி இரத்தம் எனக்காக சிந்தி
கல்வாரி இரத்தத்தால் கழுவுகின்றீர்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா

கைகளில் ஆணிகளோ
எனக்காக அடிக்கப்பட்டீர்
எனக்காக இரத்தம் சிந்தினீர் இயேசு

முட்கிரீடம் தரித்தவராய்
சிலுவையில் அறைந்தனரே
சிலுவையில் தொங்கினாரே இயேசு

உடைந்த உள்ளத்தோடு
சிலுவையில் மரித்தீரே
எனக்காய் மரித்தீரே இயேசு

Kalvaari Iraththam Enakkaaka Sinthi
Kalvaari Iraththaththaal Kaluvukinteer

Alleuiaa Alleuiaa

Kaikalil Aannikalo
Enakkaaka Atikkappattir
Enakkaaka Iraththam Sinthineer Yesu

Mutkireedam Thariththavaraay
Siluvaiyil Arainthanarae
Siluvaiyil Thonginaarae Yesu

Utaintha Ullaththodu
Siluvaiyil Mariththeerae
Enakkaay Mariththeerae Yesu

Kurusinmel Kurusinmel – குருசின்மேல் குருசின்மேல்

Kurusinmael Kurusinmael

குருசின்மேல் குருசின்மேல்
காண்கின்றதாரிவர்
பிராணநாதன் பிராணநாதன்
என் பேர்க்காய்ச் சாகின்றார்

பாவத்தின் காட்சியை
ஆத்துமாவே பார்த்திடாய்
தேவகுமாரன் மா சாபத்திலாயினார்

இந்த மா நேசத்தை நிந்தையாய் தள்ளினேன்
இம்மகா பாவத்தை எந்தையே மன்னிப்பீர்

பாவத்தை நேசிக்க நான் இனிச் செல்வேனோ
தேவனின் பிள்ளையாய் ஜீவிப்பேன் நானிதோ

கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலும்
குருசின் காட்சியை தரிசித்துத் தேறுவேன்

சூறாவளியைப் போல் சூழ்ந்திடும் ஆபத்தில்
சிலுவையின் நேசத்தை சிந்தித்து நோக்குவேன்

இம்மகா நேசத்தை ஆத்மாவே சிந்திப்பாய்
இம்மானுவேலே நீர் என்னையும் நேசித்தீர்

Kurusinmael Kurusinmael
Kaannkintathaarivar
Piraananaathan Piraananaathan
En Paerkkaaych Saakintar

Paavaththin Kaatchiyai
Aaththumaavae Paarththidaay
Thaevakumaaran Maa Saapaththilaayinaar

Intha Maa Naesaththai Ninthaiyaay Thallinaen
Immakaa Paavaththai Enthaiyae Mannippeer

Paavaththai Naesikka Naan Inich Selvaeno
Thaevanin Pillaiyaay Jeevippaen Naanitho

Kashdangal Vanthaalum Nashdangal Naernthaalum
Kurusin Kaatchiyai Tharisiththuth Thaeruvaen

Sooraavaliyaip Pol Soolnthidum Aapaththil
Siluvaiyin Naesaththai Sinthiththu Nnokkuvaen

Immakaa Naesaththai Aathmaavae Sinthippaay
Immaanuvaelae Neer Ennaiyum Naesiththeer

Punnnniyar Ivar Yaaro – புண்ணியர் இவர் யாரோ

Punnnniyar Ivar Yaaro

புண்ணியர் இவர் யாரோ வீழ்ந்து ஜெபிக்கும்
புருஷன் சஞ்சலம் யாதோ

தண்ணிழல் சோலையிலே சாமநடு வேளையிலே
மண்ணில் குப்புற வீழ்ந்து வணங்கிமன்றாடிக் கெஞ்சும்

வேளை நீங்காதோ வென்கிறார் கொடுமரண
வேதனை யுற்றேனென்கிறார்
ஆளுதவியுமில்லை அடியார் துயிலுகின்றார்
நீளுந் துயர்க்கடலில் நீந்தித் தத்தளிக்கின்றார்

பாத்திரம் நீக்கு மென்கிறார் பிதாவே இந்தப்
பாடகலாதோ வென்கிறார்
நேத்திரம் நீர் பொழிய நிமலன் மேனியில் ரத்தம்
நீற்று வியர்வையாக நிலத்தில் சொட்டமன்றாடும்

என்சித்தம் மல்ல வென்கிறார் அப்பா நின் சித்தம்
என்றைக்குமாக வென்கிறார்
அன்பின் கடவுள் தமதருங் கரத்திலேயீந்த
துன்பப் பாத்திரத்தடி வண்டலையும் பருகும்

Punnnniyar Ivar Yaaro Veelnthu Jepikkum
Purushan Sanjalam Yaatho

Thannnnilal Solaiyilae Saamanadu Vaelaiyilae
Mannnnil Kuppura Veelnthu Vanangimantatik Kenjum

Vaelai Neengaatho Venkiraar Kodumarana
Vaethanai Yuttenenkiraar
Aaluthaviyumillai Atiyaar Thuyilukintar
Neelun Thuyarkkadalil Neenthith Thaththalikkintar

Paaththiram Neekku Menkiraar Pithaavae Inthap
Paadakalaatho Venkiraar
Naeththiram Neer Poliya Nimalan Maeniyil Raththam
Neettu Viyarvaiyaaka Nilaththil Sottamantadum

Ensiththam Malla Venkiraar Appaa Nin Siththam
Entaikkumaaka Venkiraar
Anpin Kadavul Thamatharung Karaththilaeyeentha
Thunpap Paaththiraththati Vanndalaiyum Parukum

Kolkothaa Malai Meethilae – கொல்கொதா மலை மீதிலே

Kolkothaa Malai Meethilae

கொல்கொதா மலை மீதிலே
சிலுவை சுமந்தேகினார்
உன்னத பிதாவின் சித்தமாய்
உத்தமர் இரத்தம் சிந்தினார்

அந்தோ எருசலேமே
ஆண்டவர் பவனி வந்தார்
அந்த நாளை நீ மறந்தாய்
அன்பரோ கண்ணீர் சிந்தினார்

மேனியில் கசையடிகள்
எத்தனை வசை மொழிகள்
அத்தனையும் அவர் உனக்காய்
அன்புடன் சுமந்து சசித்தார்

உத்தம தேவ மைந்தனே
சுத்தமாய் ரத்தம் சிந்தியே
நித்திய வாழ்வு தனையே
நீசனாம் எனக்களித்தார்

செந்நீரோ கண்ணீராய் மாறி
தரணியில் பாய்ந்ததங்கே
உன்நிலை நினைத்தவரே
தன்நிலை மறந்து சகித்தார்

வஞ்சக உலகினிலே
வணங்கா கழுத்துடனே
வழிபோகும் ஆத்துமாவே
வந்திடு நீ இயேசுவண்டை

Kolkothaa Malai Meethilae
Siluvai Sumanthaekinaar
Unnatha Pithaavin Siththamaay
Uththamar Iraththam Sinthinaar

Antho Erusalaemae
Aanndavar Pavani Vanthaar
Antha Naalai Nee Maranthaay
Anparo Kannnneer Sinthinaar

Maeniyil Kasaiyatikal
Eththanai Vasai Molikal
Aththanaiyum Avar Unakkaay
Anpudan Sumanthu Sasiththaar

Uththama Thaeva Mainthanae
Suththamaay Raththam Sinthiyae
Niththiya Vaalvu Thanaiyae
Neesanaam Enakkaliththaar

Senneero Kannnneeraay Maari
Tharanniyil Paaynthathangae
Unnilai Ninaiththavarae
Thannilai Maranthu Sakiththaar

Vanjaka Ulakinilae
Vanangaa Kaluththudanae
Valipokum Aaththumaavae
Vanthidu Nee Yesuvanntai

Kolkothaa Maettinilae – கொல்கொதா மேட்டினிலே

Kolkothaa Maettinilae

கொல்கொதா மேட்டினிலே
கொடூர பாவி எந்தனுக்காய்
குற்றமில்லாத தேவ குமாரன்
குருதி வடிந்தே தொங்கினார்

பாவ சாபங்கள் சுமந்தாரே
பாவியை மீட்க பாடுபட்டார்
பாவமில்லாத தேவகுமாரன்
பாதகன் எனக்காய் தொங்கினார்

மடிந்திடும் மன்னுயிர்க்காய்
மகிமை யாவும் இழந்தோராய்
மாசில்லாத தேவகுமாரன்
மூன்றாணி மீதினில் தொங்கினார்

இரத்தத்தின் பெருவெள்ளம் ஓட
இரட்சிப்பின் நதி என்னில் பாய
ஆதரவில்லா தேவகுமாரன்
அகோரக் காட்சியாய் தொங்கினார்

கல்வாரி காட்சி இதோ
கண்டிடுவாயே கண்கலங்க
கடின மனமும் உருகிடுமே
கர்த்தரின் மாறாத அன்பி னிலே

உள்ளமே நீ திறவாயோ
உருகும் சத்தம் நீ கேளாயோ
உன் கரம் பற்றி உன்னை நடத்த
உன் நெஞ்சை ஆவலாய் தட்டுகிறார்

Kolkothaa Maettinilae
Kotoora Paavi Enthanukkaay
Kuttamillaatha Thaeva Kumaaran
Kuruthi Vatinthae Thonginaar

Paava Saapangal Sumanthaarae
Paaviyai Meetka Paadupattar
Paavamillaatha Thaevakumaaran
Paathakan Enakkaay Thonginaar

Matinthidum Mannuyirkkaay
Makimai Yaavum Ilanthoraay
Maasillaatha Thaevakumaaran
Moontanni Meethinil Thonginaar

Irathathin Peruvellam Oda
Iratchippin Nathi Ennil Paaya
Aatharavillaa Thaevakumaaran
Akorak Kaatchiyaay Thonginaar

Kalvaari Kaatchi Itho
Kanndiduvaayae Kannkalanga
Katina Manamum Urukidumae
Karththarin Maaraatha Anpi Nilae

Ullamae Nee Thiravaayo
Urukum Saththam Nee Kaelaayo
Un Karam Patti Unnai Nadaththa
Un Nenjai Aavalaay Thattukiraar

Rathamae Sinthapatta Rathamae – இரத்தமே சிந்தப்பட்ட இரத்தமே

Rathamae Sinthapatta Rathamae

இரத்தமே சிந்தப்பட்ட இரத்தமே
விலையேறப்பெற்ற வல்ல இரத்தமே
இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமே
(எனக்கு) விலையாக சிந்தப்பட்டதே – 2

இரத்தமே சிந்தப்பட்ட இரத்தமே
விலையேறப்பெற்ற வல்ல இரத்தமே
இரத்தமே சிந்தப்பட்ட இரத்தமே
(எனக்கு) விலையாக சிந்தப்பட்டதே

1. பாவங்கள் யாவையும் கழுவி என்னை
பரிசுத்தமாகின வல்ல இரத்தமே
சுத்தமனச்சாட்சியை எனக்குத் தத்து
சுத்திகரித்த பரிசுத்த இரத்தமே

2. தூரமான புறஜாதி எனக்கு
சொந்தம் என்ற உறவைத் தந்த இரத்தமே
ஜீவனுள்ள புதிய மார்க்கத்தினுள்
பிரவேசிக்க தைரியம் தந்த இரத்தமே

3. நித்திய மீட்பை எனக்குத் தர
எதிர்க்கும் சாத்தான் மேல் ஜெயம் பெற
நன்மைகள் எனக்காய் பேசுகிற
தெளிக்கப்படும் பரிசுத்த இரத்தமே

Rathamae Sinthapatta Rathamae
Vilaiyerapperra Valla Rathamae
Yesu Kiristhuvin Irathame
(Enaku) Vilaiyaaka Sinthapatathe

Rathamae Sinthapatta Rathamae
Vilaiyerapperra Valla Rathamae
Rathamae Sinthapatta Rathamae
(Enaku) Vilaiyaaka Sinthapatathe

1. Paavangkal Yaavaiyum Kaloovi Ennai
Parechuthamaakina Valla Irathame
Suthamanachatchiyai Enaku Thathu
Suthikaretha Parechutha Rathamae

2. Thooramaana Purajaathi Enaku
Sontham Enra Uravaith Thantha Rathamae
Jeevanulla Puthiya Maargathinul
Piravechika Thaireyam Thantha Rathamae

3. Nithiya Meepai Enakuth Thara
Ethirkum Saathaan Mel Jeyam Pera
Nanmaikal Enakaai Pechukira
Thelikapatum Parechutha Rathamae

Hosanna Paadi Paadi – ஓசன்னா பாடி பாடி நேசரை தேடி

Hosanna Paadi Paadi
ஓசன்னா பாடி பாடி நேசரை தேடி
ஆத்துமா ஆடிப்பாட வாஞ்சிக்குதே
நிலையில்லா இந்த வாழ்வில்
அளவில்லா அன்பு செய்தீர்
சாட்சியாக நானிருந்து உந்தன்
அன்பை எடுத்துச் சொல்வேன்

ஆவியானவர் அன்பின் ஆண்டவர்
அடிமையெனக்காய் மனிதனானீர்
களிமண்ணாலே வனைந்த என்னை
கழுவியெடுக்க குருதி ஈந்நீர்
சிந்திய இரத்த எனக்காயல்லோ
பொன்னும் வெள்ளியின் விலைதான் தகுமோ
உம்மைப் போல் ஆண்டவர் யருமில்லை
உமதன்புக்கு ஈடாய் எதுவுமில்லை
உம்மையல்லால் ஒரு வாழ்வும் எனக்கில்லை

வான தூதர்கள் வாழ்த்துப் பாடிட
வாகை சூடி வானில் வருவீர்
மேகக் கூட்டங்கள் மேளம் முழங்க
மகிமையோடு இறங்கி வருவீர்
காத்திருந்தவை கண்டு மகிழ
கர்த்தரோடு வானில் எழும்ப
இன்பமோ துன்பமோ இனிவரும் நாளில்
என் இருதயத்தால் என்றும்
ஸ்தோத்தரிப்பேன் நீர் வரும் வரை
உம் வழி நிலைத்திருப்பேன்

Hosanna Paadi Paadi Naesarai Thaeti
Aaththumaa Aatippaada Vaanjikkuthae
Nilaiyillaa Intha Vaalvil
Alavillaa Anpu Seytheer
Saatchiyaaka Naanirunthu Unthan
Anpai Eduththuch Solvaen

Aaviyaanavar Anpin Aanndavar
Atimaiyenakkaay Manithanaaneer
Kalimannnnaalae Vanaintha Ennai
Kaluviyedukka Kuruthi Eenneer
Sinthiya Iraththa Enakkaayallo
Ponnum Velliyin Vilaithaan Thakumo
Ummaip Pol Aanndavar Yarumillai
Umathanpukku Eedaay Ethuvumillai
Ummaiyallaal Oru Vaalvum Enakkillai

Vaana Thootharkal Vaalththup Paatida
Vaakai Sooti Vaanil Varuveer
Maekak Koottangal Maelam Mulanga
Makimaiyodu Irangi Varuveer
Kaaththirunthavai Kanndu Makila
Karththarodu Vaanil Elumpa
Inpamo Thunpamo Inivarum Naalil
En Iruthayaththaal Entum
Sthoththarippaen Neer Varum Varai
Um Vali Nilaiththiruppaen