Pam Pam Chiku Buku – பாம் பாம் சிக்கு புக்கு சிக்கு

Pam Pam Chiku Buku
பாம் பாம் சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு (4)
சிக்கு புக்கு இரயிலில் பயணம் போகிறோம் (லலலலா 2)
இது மோட்சம் போகும் இரயிலு தானே (லலலலா 2)
பாவமும் பயமும் கொஞ்சமும் இல்லை லலலலா
இயேசப்பா நம்மோடு வந்திடுவாரே (லலலலா 2)

தங்க கிரிடம் அணிந்திடுவோமே (லலலலா 2)
தங்க ரோட்டில் நடந்திடுவோமே (லலலலா 2)
நித்திய காலமாய் வாழ்ந்திடுவோமே லலலலா
இயேசப்பாவோடு வாழ்ந்திடுவோமே (லலலலா 2)

பாம் பாம் சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு (4)

Pam Pam Chikku Bukku Chikku Bukku (4)
Chikku Bukku Rayilil Payanam Pogirom (La La La Laa 2)
Idhu Motcham Pogum Rayilu Thaaney (La La La Laa 2)
Paavamum Bayamum Konjamum Illai La La La Laa
Yesappa Nammodu Vanthiduvaarey (La La La Laa 2)

Thanga Greedam Aninthiduvomey (La La La Laa 2)
Thanga Roadtil Nadanthiduvomey (La La La Laa 2)
Nithiya Kaalamaai Vazhnthiduvomey La La La Laa
Yesappaavodu Vazhnthiduvomey (La La La Laa 2)
Pam Pam Chikku Bukku Chikku Bukku (4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *